Region- og kommunereformen vil utvilsomt styrke Arbeiderpartiet og Høyre ene og alene. I 95 prosent av kommuner med over 20.000 innbyggere var det enten Arbeiderpartiet eller Høyre som hadde ordføreren (etter valget 2011). Fortsetter prosessene ufortrødent videre i neste stortingsperiode, risikerer vi i fremtiden at det politiske herredømmet i lokalpolitikken, domineres langt sterkere av enten Arbeiderpartiet eller Høyre.
 

LES OGSÅ: Se hvordan politikerne krangler!

Denne, neppe utilsiktede, effekten av reformen, gjør det langt lettere å forstå Arbeiderpartiets unnfallenhet mot å gå tydelig i mot reformen og tvangssammenslåing, på et langt tidligere tidspunkt. Mange ordførere som stortingsrepresentanter i Arbeiderpartiet, har iherdig kjempet for nedleggelse av egen kommune.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støhre har vært, og er fortsatt litt tåkete når det gjelder reformen, og uttalte nylig at den vil fortsette i en eller annen form, om han skulle bli statsminister i 2017.

Selvfølgelig vil Støre at den skal det, det er en utmerket måte å styrke partiets posisjon i Kommune-Norge!

Løftene om at ”nu skal alt skal bli så meget bedre” for de kommunene som slår seg sammen, gjelder ikke minst for Høyre og Arbeiderpartiet, lokalt som nasjonalt. Jo flere kommuner som slås sammen med større bykommuner, dess mer vil makten bli konsentrert på Høyre og Arbeiderpartiet. Mellomstore partier som Frp og Sp, og ikke minst småpartier som V KrF, Sv og mdg, risikerer å bli usynlig og uten innflytelse i lokalpolitikken på lang sikt. Forsvinner lokalt engasjement er det naturlig at nasjonalt engasjement også blir borte.

LES OGSÅ: Dette handler ikke om raushet, men om respekt for fattede vedtak gjort i politiske fora. Følg føringen om å «søke å opprettholde arbeidsplasser»!

Høyre betalte ved fjorårets kommunevalg en høy pris med tap av mange ordførere pga. partiets reformarbeid med lav aksept i distriktskommunene. Den som ler sist ler best. Får reformene fortsette som i dag med uforminsket styrke, vil utvilsomt Høyre og Arbeiderpartiet le best. Prisen Høyre betalte ved fjorårets valg, betyr derfor lite på lang sikt. Småpartiene står i fare får å bli permanent desimert. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan lite gjøre om styrke forholdet Arbeiderpartiet/Sp ikke endres vesentlig ved stortingsvalget 2017. At Krf og V ennå ikke har innsett de mulige langsiktige konsekvensene av å støtte disse reformene og dermed sin egen utsletting, er mildt sagt oppsiktvekkende, men det er mulig at ideologi går foran egen eksistens.!? Reformene er et perfekt påskudd for styrking, men aller mest makten til Høyre og Arbeiderpartiet!

Erik A. Sørensen

kommunestyrerepresentant, Lardal

LES OGSÅ: Skal ikke alle være med i nye Sandefjord lenger?