Trygghet i hverdagen

Av
DEL

LeserbrevSandefjord FrP skal fortsette å bygge kommunen til et trygt og godt sted å bo. Vi vil sikre, og bedre vedlikeholdet på kommunal infrastruktur, slik at vi kan ferdes trygt på vei og sykkelsti. Vi ser på bilen som et gode for den enkelte av oss, ikke som en trussel mot miljø og klima. Vi vil også med vår innflytelse overfor regionale myndigheter presse på for gode kollektivløsninger i kommunen.
Syke og eldre skal ha trygghet i hverdagen. Det var ikke med lett hjerte vi så vedtaket om sykehjemsutbygging i det sittende kommunestyret. Sandefjord FrP ønsker flere moderne sykehjemsplasser, samtidig som flere skal få lov til å bo hjemme så lenge de kan og ønsker. De eldre skal ha meningsfylte liv der de selv kan bestemme hva de ønsker å spise og drikke, og når de ønsker det. Derfor ønsker Sandefjord FrP konkurranse på området. Vi ser ikke på private drivere av omsorgstjenester som «velferdsprofitører». Kommunen med sine ansatte gjør en fantastisk innsats for de av kommunens eldste som har behov for hjelp eller assistanse. Men i årene som kommer vil fler av kommunens innbyggere nå en alder der omsorgsbehovet melder seg. Gjennom offentlige, private og frivillige vil Sandefjord FrP sikre kvantitet og kvalitet innen omsorgstjenestene i kommunen.
Dette er noe av hovedfokuset til Sandefjord FrP når vi går inn i en ny valgperiode i en sammenslått kommune. Søkelys på næringsplaner og byutviklingsplaner er vi ikke så opptatt av. Næring og byutvikling må skje i et godt samspill med næringslivets eiere, gårdeiere og næringsdrivende i byen og kommunen ellers.
For oss handler det om verdier. Om frihet til å leve sitt eget liv, og trygghet for at du får hjelp når du trenger det. Sandefjord FrP vil være et handlekraftig alternativ for å sikre en enklere og tryggere hverdag for kommunens innbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags