Fortsatt handel i byene

Av

Vi må ha handel i byene framfor handelsbyer langs E18