Privatisering av eldreomsorgen er ikke løsningen i Sandefjord

Sandefjord er en lavinntektskommune, det vil si at flertallet av Sandefjord kommunes innbyggere sitter IKKE på store formuer som de kan bruke for å kjøpe seg bolig på midtåsen når alderen kommer krypende og helsa skranter, skriver leserbrevforfatteren.

Sandefjord er en lavinntektskommune, det vil si at flertallet av Sandefjord kommunes innbyggere sitter IKKE på store formuer som de kan bruke for å kjøpe seg bolig på midtåsen når alderen kommer krypende og helsa skranter, skriver leserbrevforfatteren.

Av

I løpet av de neste to – tre tiårene vil vi se en voldsom økning av eldre i Norge.

DEL

LeserbrevDette er ingen hemmelighet og har vært vel kjent i lengre tid. Skal Sandefjord, når vi kommer til 2050 ha et tilbud som kan ivareta flertallet av innbyggerne, vil det kreve et bevisst politisk arbeid for å etablere og imøtekomme behovet for kompetent bemanning og tilrettelagte boliger for eldre.

Sandefjord er en lavinntektskommune, det vil si at flertallet av Sandefjord kommunes innbyggere sitter IKKE på store formuer som de kan bruke for å kjøpe seg bolig på midtåsen når alderen kommer krypende og helsa skranter.

Vi ser allerede nå, i 2019, at det er kommunens tilbud om tilrettelagte boliger på Forsmannsenteret som har størst tilsøking.

Jeg er for min del ikke i tvil om hvorfor. På Forsmannsenteret er det ikke krav om innskudd. For noen år tilbake møtte jeg en svært skrøpelig og syk dame. Hun hadde kommunal bolig i Sandefjord, men denne lå dessverre langt utenfor sentrum og var i tillegg i 2 etasje, uten heis. På grunn av dårlig helse og mangel på familie var hun derfor blitt isolert fra samfunnet. Hennes eneste kontakt med omverdenen var de tre daglige besøkene av hjemmesykepleien som hun var innvilget. I en samtale med henne angående hennes fortvilte bosituasjon, og derav forringede livskvalitet, fikk jeg vite at hun rett og slett ikke hadde økonomi til å søke seg til andre sentre enn Forsmann. På grunn av ventelisten på bolig der var det usannsynlig at hun ville rekke å få leiligheten før hun gikk «ut av denne tiden» som hun selv sa.

For hennes del ville en senterleilighet ha betydd økt livskvalitet og mulighet for sosialisering, selv med dårlig helse. Dette er et Sandefjord JEG ønsker å være med på bygge opp for fremtidens eldre.

Skal vi i kunne møte fremtidens behov vil det være høyst nødvendig å tilrettelegge for flere kommunalt eide eldreboliger. Fortrinnsvis flere av disse uten innskudd, for også å kunne tilby boliger til de som står uten egenkapital. Det er derfor viktig for meg at innbyggerne i Sandefjord forstår hvorfor Sandefjord Arbeiderparti går inn for nettopp dette og hvorfor det er viktig. Et offentlig/privat samarbeid vil alltid ha økonomiske insentiver bak, det vil si at «noen» ønsker å tjene penger på det. Hvordan Høyresiden i Sandefjord mener at dette er løsningen på hvordan man skal ha best mulig tilbud til flest mulig av innbyggerne med så sterke økonomiske motiver bak, er for meg uforståelig.

Fornuften tilsier at når kommunen, som sitter med ansvaret for å tilby forsvarlig pleie og omsorg, også eier boligene og styrer omsorgsgivernes arbeidsvilkår, gir dette best forvaltning av midlene.

Med Arbeiderpartiets politikk, vil alle budsjettmidler gå til brukerne, de ansatte (fortrinnsvis i form av flere ansatte) og til godt vedlikeholdte boliger. Ved å lykkes i boligpolitikken vil vi lykkes i eldreomsorgen. Arbeiderpartiet har siden kommunesammenslåingen vært klare på at en rask utvidelse av de eksisterende eldresenterne på Forsmann, Framnes og Engveien må igangsettes snarest mulig. Dette vil vi også stå for når valgkampen legges bort for i år, og vi starter en ny 4 års politisk arbeidsperiode.
 

ANDRE MENINGER:

Hva er motivene for å antyde at jeg er uredelig?

Paradegata. Bla, bla, bla ...

Hvorfor stigmatisere både bydeler i kommunen vår, og innbyggere som lever med fattigdom? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags