Se for deg to stappfulle Hjertnessaler. Fylt opp av barn som ikke kan gå i bursdag

Fattigdom: Hva med de barna som av økonomiske grunner blir holdt utenom fellesskapet? Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Fattigdom: Hva med de barna som av økonomiske grunner blir holdt utenom fellesskapet? Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Av

Barn lever i fattigdom i Norge i dag. Vi må ta det på alvor!

DEL

MeningerHele 105.500 barn (siste tilgjengelige tall, 2019, sv.no) lever i familier med vedvarende lavinntekt. Norge er et av de landene som nevnes i OECD-rapporten «Økende ulikhet? Inntektsfordeling og fattigdom i OECD-landene» (oversatt fra engelsk) I rapporten kan vi lese at inntektsulikhetene har steget betydelig siden 2000 i Norge. Det er ødeleggende både på individ- og samfunnsnivå.

Ifølge SSB lever det i dag over 1.500 barn i familier med vedvarende lavinntekt i Sandefjord. Se for deg to stappfulle Hjertnessaler. Fylt opp av barn som ikke kan gå i bursdag til vennene sine eller må dra hjem til et tomt nabolag etter skoledagens slutt. De andre barna er på SFO. Hele 13,4 % av Sandefjords barn lever i det som defineres som fattigdom i Norge. Det er hele 3,1% over landsgjennomsnittet på 10,3 % (Tall fra SSB 2016 og 2017). Vi har ingen indikasjoner på at dette har endret seg til det bedre siden den gang. Det å ha lav sosioøkonomisk status har flere konsekvenser. Ensomhet og utenforskap er ofte noen av de vanligste og vanskeligste. Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. Undersøkelser viser at barn og unge fra lavere sosioøkonomisk status mangler i større grad fortrolige venner og er oftere utsatt for mobbing. Selv om de fleste trives på skolen, er det noen som ikke har det godt. Blant disse er andelen av unge med lav sosioøkonomisk status omtrent dobbelt så høy sammenlignet med de med høy sosioøkonomisk status (ifølge Bufdirs hjemmesider).

«Når man ikke får være med i vennen din sin bursdag fordi man ikke har råd, slutter de å spørre om du vil være med. Vennen blir borte» Gutt, 18 år (Sitat fra Bufdirs nettside.)

Folkehelseinstituttet kom i 2018 med «Folkehelserapporten» som i tillegg viser at mennesker som lever med vedvarende lavinntekt som regel er unge og nyetablerte familier. Den viser til at helsen er dårligere hos denne gruppa, også hos barn! Tiltak mot ulikhet i fysisk og psykisk helse vil eksempelvis være en mer praktisk og variert skolehverdag, med mer fysisk aktivitet, et ernæringsrikt skolemåltid og hjelp til lekser på skolen. Stoltenbergutvalget kom til samme konklusjon tidligere i år.

Sv mener at skolen har blitt for teoritung og har et for smalt kunnskapssyn. I en hektisk skolehverdag er det kanskje ikke mulig å sette av tid til å gjøre lekser på skolen, da er et alternativ er å innføre tilbud om gratis SFO. Både for inkludering og for å bekjempe utenforskap.

I tillegg til at alle elever ville hatt et like godt grunnlag for neste skoledag om kvalifiserte lærere og andre voksne var tilgjengelig for å hjelpe til med lekser på skole og SFO.

Gode oppvekstvilkår, også før skolestart, er viktig for barns utvikling. Når vi nå vet fra Folkehelserapporten at det eksisterer sosiale helseforskjeller grunnet sosioøkonomisk status.

Da er det forunderlig for SV at flertallet av politikerne i Sandefjord velger å regne med barnetrygden som inntekt når sosialhjelp beregnes, slik at den kuttes.

Barnetrygden er et universelt gode til alle med barn. I vår kommune blir de med minst fra før straffet for å ha barn. Logisk? Vi mener nei og ønsker endring.

Sandefjord SV vil kjempe for at de med lite også får barnetrygd, og ingen trekk i sin sosialstønad fordi de har barn. Det er ikke bare god samfunnspolitikk, men også god folkehelsepolitikk og familiepolitikk. Ikke minst er det mer rettferdig.

ANDRE MENINGER: 

247 gravstøtter 

Tanken om å legge stasjonen i Sandefjord lenger vekk fra sentrum for å spare penger, må ikke få mulighet til å spinne. 

  Paul Almås’ politiske mageplask

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags