Svaret er enkelt, man må ikke pakke alt inn i analyser for å kunne ha et standpunkt om at ferjene kan ligge ved dagens terminal etter 2025. Det kan virke som om AP mener at vi kan velge å vedta bort ferjedriften!

LES SAKEN: Ferjer kan bli valgkamp – om Ap får flertall for utredning

Det kan vi nok ikke, det vil kunne være brudd på EØS-avtale, norske og internasjonale regler. Sandefjord kommune har en offentlig havn og derfor også mottaksplikt. Eller har Arbeiderpartiet glemt hele «ferjessaken» vedrørende etableringen til Fjord Line?

Nå har også etablering av terminal på Thorøya vært diskutert opp og ned i mange sammenhenger. Området eies ikke av kommunen og en etablering der, vil utfordre en god trafikkavvikling og gi økt trafikkbelastning. Og ved en slik etablering så frasier kommunen seg inntektene fra ferjeselskapene. Når det gjelder Fjord Line sitt ønske om ny terminal på Vindal/Vera så mener FrP at de samme utfordringene gjelder. Men at de trafikale utfordringene blir enda større og mer omfattende da Vesterøya og Kilen er overbelastet allerede i dag. Å endre eller bedre veinettet for å tilrettelegge for ferjeterminal, vil kunne få store konsekvenser for beboere og ikke minst store kostnader for kommunen. Å finansiere et slikt prosjekt vil kunne medføre bompenger, noe jeg vet Arbeiderpartiet er positive til, men det er ikke FrP.

LES OGSÅ: Svensk sjef – norske eiere – danske ansatte. Er det noe galt i det? 

Vi har etter den såkalte «ferjestriden» utarbeidet avtaler om miljøkrav på skip som må overholdes, det gjør at vi får miljøvennlige skip som seiler inn og ut av fjorden. FrP mener at dagens terminal gir minst trafikkbelastning i bomiljøer og langs skoleveier. Vi mener også at inntektene fra rederiene kan brukes til å oppgradere hele sjøfronten fra kilen til dagens terminal og fra Stub til dagens terminal, før vi forsøker å presse rederiene til noe annet. Med dette som begrunnelse, så mener FrP at ferjedriften bør benytte dagens terminal utover 2025.

LES OGSÅ: – Ferjene må bli her

Når befolkningen har økt og Sandefjord by har vokst, så er kanskje tidene inne for å se på behovet for å endre bruken av området ferjene bruker i dag. Sandefjord FrP er stolte over at vi er en sjøfartsby og mener at ferjedriften setter Sandefjord på kartet i mange sammenhenger. Mange kommuner er misunnelige på at Sandefjord har flyplass, jernbane, nærhet til E-18, kollektiv knutepunkt og ferjer.

Så om Hoff Håkonsen mener at det er ett kortsiktig og populistisk grep, så lever FrP godt med det. Vi vil ikke bruke resurser på samfunnsøkonomiske analyser, særlig ikke når vi ikke kan bestemme om vi skal ha ferjer eller ei. Hun sier videre at det rederiene, ansatte og innbyggere fortjener at vi håndterer dette med grundighet og kunnskap.

Ja, det har vi gjort i alle de årene som vi har hatt ferjer i fjorden! Nei, Hilde Hoff Håkonsen, selv om tre kommuner har blitt til en, så betyr det ikke at hjulet må finnes opp på nytt hver gang.

ANDRE MENINGER I FERJESAKEN: