Karin Virik tar feil!

Av

Det er ganske forstemmende at en folkevalgt politiker er så lemfeldig med en formelt, juridisk bindende avtale mellom kommunen og en lokal borger/selskap.

DEL

Leserbrev
Det hersker ingen tvil om at H. Carlsen Eiendom AS, (nå Malme Eiendomsutvikling AS) har rett til å leie den omtalte tomten frem til utløpet av den tidfestede perioden på 60 år, dvs. frem til 2051. I realiteten innebærer dette også en betinget rett til forlengelse når festetiden er utløpt.

LES INNLEGGET HER: Nei Cathrine Andersen - du tar feil - festekontrakten med H. Carlsen utgår ikke i 2051

Vi mistenker at Virik tror at det fortsatt skal drives byggevarehandel på tomten, som for øvrig i all hovedsak ble flyttet i 2002, og at det er grunnen til at festeavtalen kan heves. Dette medfører ikke riktighet, og er ikke forutsatt verken i den opprinnelige avtalen fra 1962 eller tilleggsavtalen fra 1991. I saken Virik henviser til, FSK 88/13, kom det derimot frem at kommunen er innstilt på at H. Carlsen Eiendom AS skal få innløse tomten, men at man ønsket å avvente en reguleringsprosess.
Foranledningen for den saken var da også et krav om å få innløse tomten til takst fra H. Carlsen Eiendom AS. Sandefjord kommune har i mange år hatt som uttalt formål at festere av næringsareal i kommunen skal ha mulighet til å få innløse sine tomter, noe som også har vært praktisert i stor grad.

Utspillet fra Karin Virik må stå for hennes egen regning.

ANDRE MENINGER:

Hvor er gangsynet? 

Carlsen-kvartalet må ikke bli en ny Kilen brygge

Skal vi lytte til dem som roper høyest? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags