Det var jo en stor forhåpning om at vi skulle få et løft siden pensjonene har sakket akterut siden 2010. Siden vi ikke får slippen i posten gikk inn på nettet for å sjekke pensjonen min!

Og stor var overraskelsen over økningen i år. Det er ufattelig at regjeringen har funnet muligheten til å gi oss den formidable summen i pensjonsøkning. Jeg fikk en fantastisk økning på kr 108,-. Skatt kr 23,-. Netto utbetalt kr 85,-. Hver måned!

Denne ufattelige summen skal jeg forsøke å bruke opp. Men, jeg vet ikke hvordan! Tenk, hver måned skal jeg forvalte denne summen.

Og så ser en på hva Stortinget ga seg selv i økning! Kr. 20 000,-! Fordi de fortjener det! Dette er en sum pensjonistene bare kan drømme om. De nærmer seg millionlønn. I tillegg til lange ferier på sommeren og vinteren.

I årets innstilling peker lønnskommisjonen i Stortinget på at statsminister og regjering har sakket akterut i forhold til lederne i staten – og at «det er kommisjonens oppfatning at godtgjørelsen til regjeringens medlemmer over noe tid bør oppjusteres for å komme i bedre samsvar med sammenlignbare lederlønninger i staten (...) ».

La oss pensjonister få takke Stortinget for den formidable lønnsøkningen vi fikk i mai.

Og det verste er at det spiller ingen rolle om hvem som er på tinget! Det er det samme uansett regjering og storting.

Svein Erik Jacobsen, sekretær Pensjonistforeningen i Sandefjord