Takk til dere!

Av
DEL

LeserbrevPolitikk er blitt kalt «det muliges kunst», hva som er mulig og for hvem er et annet spørsmål.
Vi i Demokratene forsøker å gjøre hverdagen «om mulig» bedre for folk, særlig for dem som sliter og som har utfordringer de fleste ikke opplever.
Vi mener, i denne saken, som Otto von Bismarck, som definerte velferdssamfunnet slik «Et samfunn beskrives best ut fra hvor godt det tar vare på sine svakeste»
Det er mer enn nok egoisme, kynisme og likegyldighet i verden, slik at for mange av oss er det et samvittighetsspørsmål å ofre litt tid og energi for våre hardest prøvde medmennesker.
Og følgelig, vil vi, Demokratene i Sandefjord, om vi skulle bli valgt inn i kommune/ bystyret, gi den godtgjørelse vi som representanter måtte motta, til byens og kommunens mest oversette, neglisjerte og trengende mennesker.
Vi stiller ikke til valg for egen del, vi stiller til valg for at vi vil noe, og det vi vil er å bidra til at vi får et varmere, mer inkluderende og et friere samfunn.
Mange har hørt om «gutteklubben grei» og dess like, vi er ikke potensielle medlemmer der, kall oss heller «ugreie» – i alle fall sett fra deres synspunkt.
Så selv om du ikke har all verdens tro på oss, men et hjerte og medfølelse for dem som ikke har det så godt, vit at det lille vi kan bidra med, tross alt er bedre enn ingenting, og hvem vet, kanskje kan vi få snudd litt av den nedlatende holdningen noen har mot dem som ikke har vært like heldige her i livet.

Alt har en ende; er Høyres mangeårige hegemoni i byen snart over?
Og alt har en begynnelse; står Demokratene på terskelen til kommunestyresalen?
Det bestemmer Dere!

Trønderrockgruppa Prudence (eng. klokskap, omtanke) utga i 1975 sin «siste» studioplate «Takk te dokk» hvor de takket sine «fans». Vi gjør som dem. Skulle Demokratene komme inn i by/ kommunestyret i Sandefjord, så er dette vår foreløpige takk til dere, som i deres klokskap og omtanke ga oss deres stemme. Uansett hva du måtte stemme – Godt valg!
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags