Sånn er det når Senterpartiet kaller regionreformen for «reformen ingen ønsket». Sånn er det når Senterpartiets hovedkontor i Oslo vil «reversere» sammenslåingen av kommuner og fylker.

Sp satt åtte år i regjering. Nettopp Sp ønsket regionreform. Sammen med Ap, KrF og Venstre. Nå har Krf, Venstre og regjeringen klart å dra reformen i land, der de rødgrønne havarerte.

Sp mener det var feil å tegne nye regiongrenser først, for så å se på oppgaver. Det var vel sånn ønsketenkning som gjorde at Sp ikke fikk det til mellom 2005 og 2013. Selvfølgelig måtte grensene på plass før oppgavene. Vi visste om det ville bli 8, 11 eller 15 regioner. Eller 25.

Det er trist at Sp meldte seg ut og ikke ville samarbeide med Venstre om nye oppgaver til de nye regionene. Var det viktigere å holde flere seminarer om ideelle regioner? Eller rett og slett rulle hele reformen helt tilbake. I stedet for å få på plass noe som fungerer?

For Venstre var det en klar forutsetning for regionreformen at de nye fylkene skulle få tilstrekkelig sterk økonomi til å håndtere nye oppgaver. I løpet av de siste fire årene har Venstre sikret et tresifret antall millioner kroner i såkalt «tapskompensasjon» til fylkeskommunen. Nå når fylkene, regionene, får nye oppgaver, er det naturlig at de styrkes økonomisk.

Det er også mer enn underlig at Senterpartiet, som prøver å framstille seg som kommune-Norges beste venn, er så kritiske til at noen få, store bykommuner får mulighet til å drifte kollektivtransport sammen med fylkeskommunen. Sp er videre mot forsøk med kommunal tannhelse. Senterpartiet burde være de første som står på barrikadene og jubler når kommunene får nye oppgaver, men nei. Senterpartiet fant ikke på dette sjøl. Det er kanskje også derfor Senterpartiet stemte ned Venstres forslag om økt kommunal frihet?

Sp kaller regionreformen for «reformen ingen ønsket». Her tar partiet feil. Kanskje vi heller skulle kalle det «reformen Senterpartiet ikke fikk til»?

Det er gode grunner til at Vestfold og resten av landet ikke skal stemme Sp og Ap i høst. Begge partier har varslet omkamp mot region- og kommunereformen. Saken er altså ikke opp- og avgjort. Den er bare så utgjort. Mest for Senterpartiet - som aldri leverte. Heldigvis kom Venstre og flertallet på Stortinget i mål. Nå må vi bare ikke rote det til.

LES OGSÅ: Nå må vi ikke rote det til?