«Privatisering av eldreomsorgen er ikke løsningen i Sandefjord« skriver Tonje Egeberg AP?

Av