Når er et barnehagetilbud godt nok?

Av

I en kronikk i Sandefjords Blad den 15. desember argumenterer Arild Olsen, daglig leder i Private Barnehagers Landsforbund, for at private barnehager skal være stolte av å levere et godt barnehagetilbud, og samtidig levere gode økonomiske overskudd.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

LeserbrevMitt spørsmål blir da; når er et barnehagetilbud godt nok? Er det når man scorer bedre enn andre barnehager på foreldretilfredshet? Eller er målet å gi et best mulig tilbud for barna med de midlene man har til rådighet? Svaret er opplagt.

Fakta er at det er store kvalitetsforskjeller mellom enkeltbarnehager i Norge. Jeg er enig i Olsens oppfordring om tydeligere krav til barnehagekvalitet. I dag er kravene altfor vage. Men hvilke krav skal stilles? En ting er sikkert; barnehagens kvalitet blir bedre med en høyere bemanning og en høyere andel barnehagelærere.

Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet (GoBaN) har nylig presentert funn som viser at barnehagekvaliteten øker når det er barnehagelærere til stede sammen med barna. Ny statistikk fra Statped viser at kommuner med høy andel barnehagelærere i større grad tar i bruk hjelp fra fagavdelingene «Språk/tale» (SPRT) hos Statped. Kommuner som ikke benytter SPRT-tilbud for barnehagebarn er overrepresenterte brukere av fagavdelingen «Sammensatte lærevansker» for barn i skolealder. Hvis det er nok kompetente ansatte i barnehagen er det større sannsynlighet for at barns behov blir fanget opp på et tidlig tidspunkt, og at det settes i gang relevante tiltak. Det vil spare barn for større utfordringer senere i livet.

Oslo kommune har tatt denne forskningen innover seg, og har nå etablert en norm der halvparten av de ansatte skal være barnehagelærerutdannet. I tillegg har de en norm for maks antall barn per ansatt. De gir barnehagene et reelt kvalitetsløft som vil medføre betydelige kostnader. Samtidig gir det en bismak at de må gi tilsvarende høyere tilskudd til de private barnehagene i kommunen uten at de kan kreve tilsvarende strukturelle kvalitet av dem. De private barnehagene står fritt til å levere «et godt barnehagetilbud» og et enda bedre økonomisk overskudd – hvis de ønsker det.

For å unngå denne problemstillingen er det eneste rette å få på plass en nasjonal bemannings- og pedagognorm. Det vil sikre en høyere og jevnere kvalitet på tvers av kommunale og private barnehager. Og det vil begrense muligheten for utbytte i barnehagesektoren, ved at barnehagetilskuddene blir øremerket kvalifisert bemanning – med mindre rom for utbytte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags