Gå til sidens hovedinnhold

Nye regioner gir bedre samferdsel der folk bor

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enigheten på Stortinget mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp vil bety overføringer av nye oppgaver og arbeidsplasser til fylkene. 

Et viktig område er vei, fly og kollektivtrafikk. Regionene får større ansvar, og det vil bety bedre tjenester i vår region.

Fylkene har ansvaret for kollektivtrafikken i dag. Denne løsningen har fungert bra siden folk som bor i regionene best kjenner hvor skoen trykker. Vedlikehold og investering i fylkesveiene blir det nå fylkene selv som skal prioritere de viktigste veistrekningene og nivået på vedlikeholdet.

Når regionene nå får et større og viktigere ansvar og myndighet på hele samferdselsfeltet, så gir dette regionen mulighet til å tenke helhet innen vei, fly og kollektivtrafikk. Dette er et eksempel på nye oppgaver som betyr noe for folk, der beslutninger nå skal tas lokalt.

Enigheten i Stortinget om overføring av oppgaver til nye og større regioner er viktig. Det gjeldet flere områder, som næringsutvikling, landbruk, forskning, folkehelse, kompetanse og integrering, miljø og kultur. Reformen gir muligheter til å unngå stadig mer statlig sentral makt. Kjernen i Venstres engasjement for regionreformen er ønsket om desentralisering. Vi forstår ikke at enkelte partier da motsetter seg muligheten til mer lokalt ansvar.

Regionreformen har resultert i den mest omfattende nytegningen av fylkeskommunale grenser siden fylkeskommunen ble etablert. IT gjør at vi i dag kommuniserer på en helt annen måte enn da fylkeskommunen ble etablert. I tillegg forventer innbyggerne et stadig mer sofistikert fylkeskommunalt tilbud. Fysiske avstander betyr mindre, mens sterke fagmiljøer betyr mer enn før. Gjennom en årrekke har gamle strukturer blitt brukt som unnskyldning for økt maktkonsentrasjon i hovedstaden. Den unnskyldningen finnes ikke lenger. Den nye inndelingen åpner døren for reell desentralisering av makt.

Oppgaveoverføringen er avgjørende for at reformen skal lykkes. Fylkesinndelingen gir oss nå muligheten til å overføre tunge oppgaver til fylkeskommunen. Hagen-utvalget leverte sin anbefaling av oppgaver som bør flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå. 19. oktober legger regjeringen fram sitt forslag.

Da gjenstår et viktig arbeid i Stortinget. Alle partier bør støtte opp om en overføring som resulterer i flere beslutninger blir tatt lokalt. Vi kan ikke la angsten for det ukjente og nye stoppe overføringen av makt fra staten til regionene. Hvis det skulle skje vil resultatet bli en maktsentralisering ingen i Norge er tjent med.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.