Ønskeliste for 2019

Av

Landet får kanskje en ny flertallsregjering i 2019. Vestfold og Telemark Fremskrittsparti støtter opp om FrPs forhandlinger om en flertallsregjering med Venstre, KrF, Høyre. Vi håper at det blir enighet om en politisk kurs som gjør det bedre å leve i Norge.

DEL

LeserbrevI forhandlinger må alle parter føle seg som vinnere, selv om det er både store og små partier rundt forhandlingsbordet.

Jeg ønsker meg en regjeringsplattform som gir innbyggerne større råderett over egen eiendom. Enklere å få bygge på egen eiendom og mindre innblanding fra myndighetene hvis man ønsker å vedlikeholde og bygge på egen eiendom for eks. i strandsonen. Det er meningsløst at søknader om å enkle tiltak som å bytte vinduer og bygge anneks på et hus i strandsonen faktisk skal til forhåndsuttalelse og få dispensasjon fra fylkesmannen. Her må det gå an å forenkle plan og bygningsloven, samt gi større beslutningsmyndighet til kommunene.

Jeg ønsker meg en regjeringsplattform som tar hensyn til at Norge som nasjon ikke kan ta imot alle som av økonomiske årsaker ønsker opphold i Norge. Økonomiske migranter bør ikke ønskes velkommen til landet, men heller utfordres på å endre forholdene i eget land. Vi har et ansvar for å hjelpe de som er i nød, og bør gjøre det på en måte som gir nytte for et flertall fremfor noen få.

Jeg ønsker meg en regjeringsplattform som gir flere trafikk sikre sykkelstier og veier. Vi har en nullvisjon for drepte og skadde i trafikken, men det er for mange som er utsatt for ulykker. Vi har ingen å miste. Større satsing på trygge og gode veier til nytte for bedrifter og bilister er etter min mening en bedre investering enn flere ny innkjøpte handlegater i utenlandske storbyer, via oljefondet.

Jeg ønsker meg en regjeringsplattform som gir mulighet for By vekst avtaler og bymiljø avtaler mellom kommuner, fylke og stat, som ikke skal plage innbyggerne med skyhøye bompenger for at områdene skal få penger av staten. Vi kan ikke basere slike avtaler på bom penge murer og telle med null utslipps biler når regnskapet for utviklingen skal gjøres opp.

Jeg ønsker meg en regjeringsplattform som gjør det lønnsomt å skape og arbeide. Skatt og avgifter er nødvendig for å finansiere fellesskapet, men må motivere for innsats og risiko villighet, samt oppleves som rettferdig. Kassa apparatene langs Svenske grensa går varme, Systembolaget i Strømstad har egne vakter for å ordne køen av nordmenn som skal inn å handle alkohol. Er vi tjent med et avgiftsnivå i Norge som er helt ute av vater i forhold til våre naboland?

Med ønske om et godt nytt år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags