Kristendom er annerledes enn alle andre religioner. Det handler om Jesus Kristus som gav sitt liv for oss, og etterlot oss et eksempel vi skal følge.

Kristendom handler om å gjøre det Jesus lærer oss i Det nye testamentet:

Å vende det andre kinnet til.

Dvs. å tåle, velsigne og be for de som forfølger og motarbeider oss.

Tåle, velsigne og be for de som snakker stygt om oss, og til oss og som fornærmer oss.

Tåle, velsigne og be for de som lager karikaturer i aviser av vår Gud og vår tro, og harselerer med oss og det vi forkynner.

Vi lærer av Jesus å tåle motgang og trengsler, uten å bli bitre, sinte og hevnlystne.

Og vi kan klare alt dette – ikke fordi vi er flinke og snille - men fordi vår Gud gir oss ekstra kraft til å gjøre det gode! Og vi leser og lærer om det av Jesus i Det nye testamentet. «Å overvinne det onde med det gode». «Og at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut».

Visste du at når kristne kommer ut av bønnemøtene på fredagene (eller andre dager), så er de fredeligere og gladere enn da de kom inn. For gjennom samværet med Jesus, har de fått et enda større hjerte for sine medmennesker. Og et større ønske om å gjøre godt for dem. Selv mot sine fiender. Bare hør med folk som kommer ut av bønnemøtene fra noen av de kristne menighetene i byen. Når man er sammen med Jesus blir hjertet mykere!

Kristendom handler om å leve for andre. Kristendom handler om å verne om livet til andre.

Kristendom handler ikke om å drepe sine fiender, for så å komme til paradis. Men kristendom handler om å redde mennesker fra å gå fortapt. Det handler heller ikke om å dømme andre, men å hjelpe og gjenopprette.

Sann kristendom – er å følge Jesus. Sann kristendom er den virkelige kjærlighetens og fredens religion.

Men når jeg sier eller skriver dette – blir noen fra andre religioner sinte på meg. Også folk som ikke tror at det finnes noen Gud.

Men når de får møte virkelig guddommelig kjærlighet – som bare Jesus kan gi – da omvender de seg fra sine religioner eller sin gudsfornektelse– og begynner å følge Jesus. Det gjorde jeg selv for akkurat 30 år siden her i Sandefjord.

Visste du at ca. 75 000 muslimer og mennesker fra andre religioner, tar imot Jesus som sin personlige frelser og blir kristne - hver eneste dag - nå for tiden.

Jeg skulle ønske at dette ble presentert på biblioteket i Sandefjord, og i avisene, på TV og i det offentlige Norge – nå for tiden!

Kristendom er virkelig den aller mest aktuelle og «beste» religionen som finnes. Vel - egentlig er det jo ikke en religion, men kristendom handler om en person som alle kan bli kjent med hvis de vil. Personen Jesus Kristus – og Han lever! Og Han sier i tillegg om seg selv at Han er eneste vei til Himmelen etter døden. Ingen andre religioner fører dit – sier Han. Derfor er det Jesus, Bibelen og sann kristendom alle burde få vite mer om!