Oppvekst på agendaen

Av
DEL

LeserbrevRøde Kors er bekymret for at stadig flere barn og unge opplever psykiske problemer, stress og press i skolealder, og mener vi må stille flere trygge voksne til rådighet for dem som trenger en hånd å holde i eller noen å snakke med. Dette er noe det offentlige, frivilligheten, foreldre og lokalsamfunnet må gå sammen om. Vi må åpne dørene for dem som trenger hjelp, og vi må sammen skape trygge oppvekstvilkår for våre barn og unge.

Vestfold Røde Kors har siden 2017 hatt oppvekst på agendaen, og har nylig fått opprettet et eget utvalg og ressursgruppe for oppvekstaktiviteter i Vestfold, hvorav undertegnede selv er medlem. Dette utvalget er oppnevnt av distriktsstyret i Vestfold Røde Kors og skal følge opp og jobbe systematisk med oppvekstfeltet. Utvalget har hatt to møter i år siden oppstart, og har identifisert det er utfordringer vi må jobbe med. Blant annet er det en utfordring for Røde Kors å starte nye, attraktive tilbud som retter seg mot barn og unge, og dagens aktiviteter er begrenset til noen få aktiviteter lokalt i de ulike lokalforeningene. Flere lokalforeninger melder om store utfordringer med å rekruttere frivillige ledere til aktiviteter for barn og unge.

Undersøkelser viser at mange barn og unge i Vestfold sliter med blant annet ensomhet. Da blir oppvekstaktiviteter som forebygger dette desto viktigere. Og, det blir spesielt viktig å ha trygge voksne som kan utgjøre en forskjell for unge som føler seg utenfor eller sliter med andre utfordringer. Dette gjelder ikke bare de profesjonelle tilbudene som skole og helsetjeneste, men også spesielt i frivilligheten. Barn og unge må møte åpne dører hvor de enn henvender seg – om det er skolehelsetjenesten, helsestasjonen, eller, fritidstilbudene. Og det er nettopp der vi i Vestfold Røde Kors har våre utfordringer. Ønsket vårt er at alle lokalforeninger skal ha gode tilbud for barn og unge, og at disse tilbudene er attraktive og rettet mot både etnisk norske barn og barn med annen kulturell bakgrunn, og at tilbudene er drevet av engasjerte og aktive frivillige som evner å utvikle tilbudet i tråd med de skiftende behovene i Vestfold-samfunnet. Men, per i dag er realiteten dessverre forskjellig fra ønsket. Vi sliter med å starte nye og attraktive tilbud, og vi sliter med å rekruttere frivillige ledere til de eksisterende tilbudene.

Jeg tror noe av problemet ligger i at folk flest ikke er kjent med hvilke oppvekstaktiviteter Røde Kors tilbyr, og ønsker seg, rundt omkring i Vestfold. For folk flest, er Røde Kors synonymt med Hjelpekorpset og Førstehjelp-stasjonene på festivaler og arrangementer. Men, når det gjelder oppvekstaktiviteter, er de fleste ukjent med hva Røde Kors har å tilby. Uten å gå i detalj, kan jeg nevne at Vestfold Røde Kors tilbyr mange ulike aktiviteter rettet mot barn og unge, slik som Barnas Røde Kors (BARK) – en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder; Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) – et tilbud for ungdom 13–17 år som vil drive friluftsliv og lære førstehjelp og redning; Gatemegling – et tilbud som bevisstgjør ungdommer på egne reaksjonsmønstre og utstyrer dem med redskaper for å håndtere konflikt; Fellesverket – et aktivitetshus og sosial møteplass hvor ungdom mellom 13 og 25 år møter trygge og fordomsfrie voksne; Leksehjelp – et tilbud om assistanse til lekser og oppgaveløsning for alle skoleelever uansett den enkeltes evner, kulturelle eller sosiale bakgrunn; og Ferie for Alle – et gratis ferietilbud for familier som strever økonomisk. Disse er alle gode og viktige aktiviteter innen oppvekstfeltet. Men dessverre er det ikke alle tilbudene som finner i alle kommunene og tilbys av alle lokalforeningene på tvers av Vestfold.

Røde Kors presenterte på Arendalsuka 2018 en rapport kalt, «Psykt Flink», som er basert på forskning på levekår blant barn og unge. Denne rapporten viser at grunnlaget for et godt liv legges i barndommen, og vi kommer med flere anbefalinger til politikere på lokalt og nasjonalt nivå, til foreldre, til skole, og til frivilligheten, for sikre at dagens generasjon unge blir møtt og forstått når de trenger det. Blant annet oppfordrer vi flere til å melde seg som frivillig i en oppvekstaktivitet, enten Røde Kors eller annen organisasjon. Jeg tar meg den frihet og gjentar denne oppfordringen til alle dere lesere: Meld deg som frivillig i en oppvekstaktivitet, og hjelp oss å skape trygge oppvekstvilkår for våre barn og unge. La oss sette oppvekst på agendaen. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags