Gå til sidens hovedinnhold

Vil Rødsåsen fortsatt bli ødelagt?

Artikkelen er over 2 år gammel

Det har lenge vært stille i saken rundt utbygging av Rødsåsen. Dette har likevel ikke hindret utbygger og kommuneadministrasjonen i å gå videre med de opprinnelige planene uten å ta hensyn til de mange innspillene som er kommet rundt skole- og trafikksituasjonen. Det har heller ikke vært vilje fra kommunen å diskutere alternative veiløsninger enn nordover for å bevare den viktigste delen av området for barn og unge, navngitt som Pannekakefjellet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er et lite område av totalen, men vil ha store konsekvenser om det blir ødelagt. Det er ikke mulig å ta litt av dette, da selv små inngrep her vil ødelegge mulighetene for alle, og spesielt barnehage og skole, å bruke dette området. Dette bryter med prinsippene om at barns interesser skal ivaretas i kommunale planer.

Høringsuttalelsen fra Nærmiljøutvalget belyste de trafikale utfordringene rundt Eika og Vesterøy krk som et knutepunkt i trafikken til og fra Framnes skole, Varden ungdomsskole og Vesterøya Idrettspark. Disse innspillene er oversett av administrasjonen med argument om at det er bratt, noe som vil gjelde enhver veiløsning inn i området.

Den adkomsten som ønskes til de nye boligene, nordalternativet, vil både rasere området for barns utelek og øke trafikken i allerede tungt belastede skoleveier.

I stedet for å finne veiløsninger som hovedsakelig berører utbygger, inkludert festetomter, er det planlagt å erverve andres tomter langt utenfor området. I møte med politikerne ble det vist at denne løsninga ikke bedret sikkerheten rundt skolevei. Det ble også vist at løsninger som utbygger ikke ønsker (øst), støttet av administrasjonen, kan være en reell løsning med færre farlige punkter i forhold til skolevei. Denne vil og gi kortere avstand og bedre sikkerhet med hensyn på utkjøring i hovedvei.

I arbeid med ny kommunalplan, er det viktig å ta hensyn til totalbelastningen i de enkelte områdene og hvordan utbygging vil påvirke mulighetene for barn og unge, total trafikkbelastning i områdene osv.

Det vil bli protester, men om det tas hensyn til de kommentarene som ønsker å finne best løsning for området ved en utbygging vil protestene bli færre. Dette krever at alle alternativer utredes og at både politikere og administrasjon tar hensyn til beboerne og ikke bare hva som er enklest og billigst for utbygger.

Det er en stund siden Rødsåsenkomiteen møtte politikerne i denne saken, men jeg/vi stiller gjerne opp for å klargjøre utfordringene og alternativene som administrasjonen har avskrevet og ikke ønsker skal komme fram.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.