Gå til sidens hovedinnhold

Flust med snublesteiner for næringslivet i RPBA-forslaget fra fylket

Artikkelen er over 3 år gammel

Vestfold trenger flere private arbeidsplasser for å sikre fremtidig velferd.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

RPBA-planlegging var ment å skulle gjøre det lettere å gjennomføre tiltak innenfor samfunnsbestemte rammer. Men utkastet til RPBA for Vestfold er ikke næringsoffensivt, tvert imot legges det opp til en rekke snublestener på mange nivåer i planleggingen.

Utkastet legger opp til at administrativt regionalt nivå kan overprøve seks Vestfold-kommuners grundige vurderinger og vedtak. RPBA-planleggingen burde forløse utviklingsmuligheter, men utkastet inneholder ikke mindre enn 243 SKAL-formuleringer, og fremstår som et nettverk av forsinkende og kostbare stoppmuligheter.

Arvid Gusland skriver i sin rapport til RPBA-revideringen om næringslivets behov: «Den viktigste lokaliseringsfaktor for mange bedrifter er tilgang til et bredt regionalt arbeidsmarked. Det er vanskelig å rekruttere medarbeidere regionalt uten god tilgang til E18. I de fleste virksomheter er besøkstilgjengelighet mindre viktig enn tilgjengeligheten til ansatte.

Vestfold konkurrerer med andre fylker og regioner om arbeidsplassene. Uten effektiv tilgang til hele regionens arbeidsmarked (BTV og Oslo) vil andre alternativer vinne frem. Et planlagt togtilbud om 15 år er lite relevant for mange bedrifter i dag, men vil være viktigere i fremtiden.»

E18 gjennom Vestfold er en enormt positiv ressurs som åpner store muligheter for regionen. I utkastet blir E18 sett som en trussel mer enn en mulighet for næringsutvikling og et mer komplett arbeidsmarked. Fem av de seks Vestfoldkommunene har E18 gjennom kommunen, med muligheter for næringsetablering.

Større kommunale planmiljøer og engasjerte politikere vil utvikle sin kommune best mulig. Alle Vestfoldkommuner har et dilemma med sentrum/ utkant, og alle berøres av infrastruktur og kommunikasjonsmuligheter.

Bedriftenes ansatte velger som oftest å bo i byer og tettsteder og sikrer levende miljøer der. Det bør derfor etableres busstopp og parkeringsmuligheter ved alle større avkjøringer fra E18. Miljøvennlige og selvkjørende biler/busser kommer i nær fremtid, planutkastet er lite fremtidsrettet i så henseende.

Bedrifter med mange ansatte må beundres og stimuleres, fremfor å bli problematisert og satt på flyttefot, slik planen legger opp til. Det må respekteres at bedrifter ønsker å vokse og derfor vil sikre seg store nok tomter for neste ekspansjon. Det tradisjonelle skillet mellom kontor og produksjon viskes ut i et stadig mer digitalisert tjenestesamfunn. Rigorøse krav om arealbegrensninger (maksimum 1.000 m² kontor) må derfor fjernes.

Kommuneplanene kan peke på områder for ulike typer næringsvirksomhet, men det er virksomhetenes eiere, styre og ansatte som ut fra mange kriterier til slutt velger lokalisering. Av trafikk- og tilgjengelighetsårsaker ønsker industri og logistikkvirksomheter ikke å ligge tett inntil by- og boligområder, men foretrekker kort avstand til hovedåren gjennom Vestfold, E18. Planleggeres ideelle ønsker må avstemmes mot næringslivets preferanser, ideelle planer kan bli uten verdi dersom de ikke har forankring i virkelighetens etterspørsel.

Eiendomsutviklerne vil verne matjord i størst mulig grad. Det bør ikke etableres handelssentra tett ved E18. Personbiltrafikken kan reduseres ved styrking av kollektive transportløsninger, samordnet med planlegging av områder for bolig og arbeid.

RPBA- arbeidet bør føre til at eiendomsutviklerne kan forvente større offentlig forutsigbarhet og kommunal fleksibilitet for tilpassing til de behovsendringer som hele tiden skjer i bedriftsmarkedet. Det er svært krevende med de mange detaljhensyn som samfunnet krever til enhver tid. Kommunene må ha avveiningen mellom næringslivets behov og fellesskapets interesser. Regional «overstyring» må begrenses til det som er overordnet og kritisk viktig.

Format Eiendom utvikler bolig- og næringsprosjekter i alle de nye seks Vestfoldkommunene.

Bergene Holm Eiendom utvikler rundt 1.000 daa bolig- og næringseiendom i fem fylker, herunder i to Vestfoldkommuner, Larvik og Holmestrand.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.