Saksordføreren lobber for politihovedsete i Drammen!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Lokaliseringsdebatter skaper engasjement – alle vil selvfølgelig ha fagmiljøer og arbeidsplasser – eller som nå, politiets hovedsete til sitt eget geografiske område – naturlig nok.

DEL

MeningerEt hovedsete i politiet er der politimesteren er plassert sammen med sin ledergruppe, operative stab og operasjonssentral. Dette er viktige fellesfunksjoner i et politidistrikt, og krever høyt kvalifiserte og utdannede medarbeidere.

Stortingspolitikerne ga fra seg sin mulighet til å mene noe om stedsvalget da de vedtok Politireformen i juni i år. Stortingsflertallet mente at valg av hovedsete burde besluttes av politiet selv v/Politidirektoratet (POD), ut fra politifaglige argumenter og de retningslinjer som gjelder når statlige arbeidsplasser skal fordeles. Det var en god beslutning!

I det nye Sør-Øst politidistrikt (Vestfold, Buskerud og Telemark) har POD pekt på Drammen som foreløpig forslag til hovedsete i sitt høringsnotat av 5.10.15. Dette notatet er nå ute til høring. Ifølge POD legges det opp til en åpen og transparent høringsrunde.

Men hvor reell blir en slik høringsrunde når saksordføreren for politireformen plutselig skifter hatt og blir en aktiv lobbyist? Stortingsrepresentant og nestleder i justiskomitéen, Anders Werp (H) fra Buskerud, har i hvert fall ikke lagt skjul på at han jobber iherdig for Drammen. Det til tross for at han var saksordfører for denne Politireformen på Stortinget.

Han byttet fort ut saksordfører-hatten med sin lobbyist-hatt. Han har blant annet frontet Drammens kandidatur gjennom to store artikler i Drammens Tidende og senere to store artikler i Dagsavisen Fremtiden. Der har han med sin politiske tyngde og med bred pensel argumentert for at Drammen må velges.

Werp frontet også Drammens kandidatur på NRK Østafjells 2. november. Da var han til stede på politihuset i Drammen sammen med resten av Buskeruds stortingsrepresentanter, inkludert parlamentarisk leder for Høyre, Trond Helleland, fra Drammen.

Dagen etter kunne vi lese i Dagsavisen Fremtiden at stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) oppfordret Anders Werp til å bruke sine uformelle bakkanaler for å fremme Drammens kandidatur. Dette må karakteriseres som en svært uryddig fremgangsmåte – er det slik det jobbes?

Dette er vel en oppfordring til å jobbe for en beslutning som på folkemunne kalles en «gutteklubben grei – beslutning».

Da saksordfører Werp gikk i bresjen for et stortingsvedtak hvor stedsvalget skulle besluttes av politiet selv (POD), uten sentral politisk innblanding, ryddet han samtidig vekk all politisk motstand på Stortinget for hans ønske om å legge hovedsetet til Drammen. Uten konkurranse fra de øvrige politikerne på Stortinget kunne han jobbe i stillhet i «bakkanalene». Dette er ikke bare illojalt overfor Stortingets beslutning, men i høy grad meget illojalt overfor hans stortingskollegaer.

Det er viktig å poengtere at anbefalingen om hovedsete i Sør-Øst politidistrikt i høringsnotatet fra POD ikke stemmer med argumentasjonen i det samme notatet. Dette er en unison oppfatning i og utenfor politiet.

Når Politidirektoratet i sitt høringsnotat argumenterer for Tønsberg som nytt hovedsete, men konkluderer med Drammen, kan det tyde på at Werp har lyktes med sitt politiske press og jobbing i «bakkanalene». Werps opptreden bidrar ikke til å øke tilliten til våre folkevalgte, og manges illusjoner om et åpent og transparent demokrati vil få seg en knekk.

Jeg vil understreke at jeg har tillit til at politidirektør Humlegård både har et ønske om og vil ta kloke politifaglige beslutninger i denne saken. Men det forutsetter at Anders Werp i særdeleshet lar Humlegård få gjøre den jobben Stortinget har bedt ham om, uten å la seg påvirke av utidig politisk press.

Dersom vi ender opp med et valg av hovedsete i Sør-Øst som ikke harmonerer med kriteriene som skulle legges til grunn, vil det skape sterke reaksjoner i og utenfor politiet.

Det gir en dårlig start for politireformen, og det er ingen tjent med – ikke engang Anders Werp – håper jeg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags