I innlegget pekte hun på vår 180 år lange historie med mannlige ordførere. Alvoret i innlegget fortjener bred debatt og Sandefjords Blads redaktør Steinar Ulrichsen tok det poenget i sin leder nå på lørdag. Poenget er at vi må tilrettelegge for at flere kvinner kommer seg frem i politikken. Det gjør vi ikke godt nok, og her er FrP og Høyre dårligst i klassen.

LES HVA HØYRE SVARER HER: Høyre vil ha flere kvinner i lokalpolitikken!

Etter valget i 2011 kalte jeg Høyre i Sandefjord for et «gubbeparti», fordi kun 5 av 18 bystyrerepresentanter var kvinner. I kommunestyret i Sandefjord i dag er kun 35 prosent av representantene kvinner. Noe som er lavere enn landsgjennomsnittet på 38 prosent.

På landsbasis har kun Sosialistisk Venstreparti et flertall av kvinnelige representanter med 51 prosent, etterfulgt av Arbeiderpartiet med 44 prosent. På sisteplass har Fremskrittspartiet lavest andel med 27 prosent.

Ordførervalgene ga landet samlet 96 kvinnelige ordførere mot 97 ved valget i 2011. Andelen kvinnelige ordførere er altså på bedrøvelige 22 prosent.

LESERBREVET SOM STARTET DET HELE: 180 år med mannlige ordførere. Nå er det på tide med et skifte!

Ved valget til neste år har vi i Sandefjord kommune en gylden mulighet til å bidra til å endre på dette. Hilde er valgt til Sandefjord Arbeiderparti sin ordførerkandidat fordi hun er en dyktig politiker som vil evne å samle kommunen og sette fellesskapet først. Det er derfor hun er valgt, ikke fordi hun er kvinne.

Sandefjord Arbeiderparti jobber i disse dager med å lage politisk program som vi skal gå til valg på i 2019, vi jobber også med å nominere 50/50 med kvinner og menn til vår valgliste.

Når vi nå er ute blant folk for å få innspill til vårt politiske program merker vi at folk i Sandefjord ønsker endring. Folk ønsker at politikerne skal drive med politikk og at de ansatte i kommunen skal få tillit til å drive kommunen, de vil ha mindre detaljstyring. De ønske endring i skolen og de mener vi må satse mer på frivilligheten. Og de er opptatt av at vi gjør noe med levekårene i Sandefjord. Dette og alle andre innspill tar vi med oss når vi lager et politisk program, en politikk som gir oss orden i økonomien samtidig med mer omtanke og varme i budsjettene.

Det er denne politikken sammen med våre dyktige og engasjerte kvinner og menn vi vil be folk i Sandefjord kommune om å stemme på, bonusen er at vi har en kvinnelig ordførerkandidat som har det som skal til for å bli en dyktig og samlende ordfører. En ordfører for hele kommunen.