Som visitor i Sandefjord Fengsel gjennom Røde Kors besøker jeg Sandefjord Fengsel ca. en gang per måned i fellesmøte med de innsatte, og i tillegg kommer en-til-en-besøk.

Jeg blir overrasket over alle de negative utsagnene fra Tommy Fredriksen, tillitsvalg i Kriminalomsorgen region sør.

Jeg nevner: fengselsansatte er oppgitt over Solberg-regjeringen, slutt på programvirksomheten, mangel på rehabilitering, akterutseilt, tilbakefallsprosenten øker, kutt i skoletilbudet og arbeidsmuligheter for å nevne noen av utsagnene.

Kan tillitsvalgte virkelig stå inne for alt dette?

Jeg kjenner meg ikke igjen i all den elendighetsbeskrivelsen.

Nå skal det sies at jeg har ikke all verdens kompetanse innen feltet kriminalomsorg. Det jeg kan si, er at det er et flott skoletilbud i regi av Thor Heyerdahl videregående skole i Sandefjord-fengselet. De som vil, kan drive med fjernundervisning på et høyere nivå via nettet, og det er et godt arbeidstilbud. Jeg regner med at dette ikke bare er i Sandefjord.

Jeg har mange samtaler med de innsatte, som stort sett har bare godord å si om soningen ut ifra de forutsetningene som er.

Jeg har og bare positivt å si om ledelsen og de tilsatte, som gjør en strålende jobb for rehabilitering, miljømessig og mye mer for de innsatte.