Jeg skjønner at du ikke kjenner deg igjen i det tillitsvalgte Tommy Fredriksen beskriver om situasjonen i kriminalomsorgen, Per Håvard Lien.

Det han beskriver, er situasjonen som vi som tillitsvalgte i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund opplever etter at regjeringen har kuttet midler til kriminalomsorgen i fire år.

Den har nok ikke gått like hardt ut over de små fengslene som de store.

Det er mange ansatte som gjør en kjempejobb på tross av dette, både de som jobber som fengselsbetjenter og de som jobber i arbeidsdriften.

Skolen bidrar med masse ressurser i tillegg, og det er flott.

Imidlertid viser rapportene fra Sivilombudsmannen en annen side, og det er det Fredriksen beskriver.

Vi synes det er flott at du beskriver den siden du opplever, også for det er viktig at ikke alt blir svartmalt.

Vi ønsker at hele kriminalomsorgen skal levere og gi gode tilbud til dem som har behov for det. Det gjelder både i fengslene og i friomsorgen.

Vi trenger derfor politikere som satser på kriminalomsorgen.