Skal vi bygge tilbygg til Nygård og låse oss til denne bygningen i mange, mange år til? Vi mener nei

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ragnar Klavenes, leder av eldrerådet, hadde tirsdag den 21. mars et innspill i Sandefjords Blad (nett) hvor han skriver om vingling og omkamp knyttet til sykehjemmet.

DEL

MeningerFørst vil jeg si at FrP ikke har vinglet i saken om sykehjemmet, da vi over flere år har vært med på planene om et nytt sykehjem i Sandefjord, og ønske fra de fleste partier var å få til et landsbykonsept. Det viste seg over tid at kostnadene økte og endte til slutt på ca. 800 millioner kroner.

Det ble litt vel kostnadskrevende for kommunen, da disse pengene skulle fremskaffes.

Initiativ fra oss i fjor sommer

Det gjorde at undertegnede sommeren 2018 gikk ut i avisen og sa at FrP vil vurdere å starte med å bygge et nytt sykehjem med 50–60 plasser på Haukerød. Fordi som Ragnar Klavenes skriver, det haster med nye sykehjemsplasser i kommunen. Vi lanserte også muligheten for å kunne bygge på med flere sykehjemsplasser på sikt, eller bygge omsorgsboliger pluss på samme tomten.

Etter at flertallet av partier mente at kostnadene for å bygge et nytt stort sykehjem ble for dyrt høsten 2018, så la administrasjonen frem 4 alternativer.

Ett av dem var nettopp et mindre sykehjem på Haukerød og en oppgradering av Nygård.

Det som skjedde videre, var at ordfører, Høyre og SP ønsket alt på Nygård, det endte opp med at kommunestyret ble delt i to om hva man mente var best på lang sikt, avstemmingen viste 30 for alt på Nygård og 27 for et mindre sykehjem med 76 plasser på Haukerød. At uenigheter på sak, blir kalt vinglet må være feil.

Mange bekymringer

Vi har nå bli forelagt et skisseprosjekt for utbygging på Nygård og en rapport som beskriver muligheten for omgjøring av dagens sykehjem på Nygård, og det er her Sandefjord FrP får bekreftet de bekymringen man har hatt.

Det er nærmest umulig å oppgradere til husbankstandard, og det er flere utfordringer, og jeg nevner her noen, men listen er lang:

Fasadeplatene på sykehjemmet er festet til bakenforliggende lekter, mange steder er disse råtnet opp. Det har medført at tunge fasadeplater har løsnet og falt ned langs veggen og må utbedres hvis bygget skal oppgraderes for nye 10–15 års drift.

Grunnvannsproblemer rundt bygget har steget, det har medført oversvømmelse i kjeller og vanninntrengning gjennom vegger og gulv. Det må oppgraderes fordrøyning for vann for eksisterende bygg.

Gammelt og slitt

De tekniske anleggene på sykehjemmet er av gammel dato. Noen eller alle tekniske anlegg må skiftes ut når det bygges om. Normal levetid for tekniske anlegg er oppnådd (30-40 år). 30–40 år er også det tidsintervallet som et bygg normalt kan brukes, før det må større ombygginger til. På Nygård har det ikke vært gjennomført større ombygginger.»

Så det er jo her det store spørsmålet ligger, skal vi bygge ett nytt tilbygg til dette og låse oss til denne bygningen i mange, mange år til? Vi mener nei, vi mener det må være bedre å starte bygging av et nytt sykehjem på en annen tomt, med mulighet for utvidelse på et senere tidspunkt.

Da står vi friere til å vurdere hva som er best for «gamle Nygård» når tiden er moden for det.

God pleie og omsorg viktig

Så vil jeg berømme eldrerådet for sitt engasjement. Men la det ikke være tvil, Sandefjord FrP er også opptatt av en god pleie og omsorg for eldre, ikke bare i dag, men for fremtiden også.

Derfor ønsker ikke vi å låse oss til det gamle bygget, vi ønsker ikke en ombygging av Nygård med beboere boende i bygget, det vil ha en stor innvirkning på deres tilværelse og arbeidsdagen for pleiepersonell.

Det er mulig å stenge av deler av bygget for å hindre støvplager, men byggeaktiviteten medfører mye støyende arbeider og lyd forplanter seg lett i den type betongkonstruksjon som er på Nygård. Og dette skal utføres etter at man har bygget ett ny tilbygg, vi snakker mange år som byggeplass.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags