Hvorfor stiller jeg til valg for Sandefjord Arbeiderparti?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som representant fra «Arnadal i gamle Stokke» tenker jeg det er viktig å ha en stemme litt fra utkanten inn i den store nye kommunen vår. Jeg er opptatt av å ta hele den nye kommunen i bruk, og ble litt oppgitt når jeg ble oppringt av InFact som spurte hvor nye boligprosjekter skal utvikles. Som man spør får man som kjent svar.

Når alternativene er landbruksareal, friluftsområder eller høyere i byen, svarer naturlig nok mange høyere i byen. Vi skal nok fortsette å fortette enkelte steder, men for å holde liv i skolene og lokalsamfunnene i hele kommunen vår må vi ha en viss boligbygging og vekst i hele kommunen.

Jeg er glad vi har programfestet at #Vi vil ikke bygge boliger på matjord. #Vi vil planlegge flere boligområder med et variert tilbud av boliger for mennesker i ulike livsfaser.

Når vi sammenligner oss med resten av landet vårt, er det små avstander i Nye Sandefjord. Vi er en kompakt kommune med kommende ny jernbanetrasé, vi har ferjekai, flyplass, by og land. Elementene skal knyttes sammen med en infrastruktur som tar hensyn til kollektivtransport, gående og syklende, men vi må også ha mulighet for å parkere bilen når vi trenger å ha med den.

Vi har programfestet at #Vi vil planlegge og bygge flere gang og sykkelveier, der skoleveier prioriteres. #Vi vil at nye parkeringsanlegg i ytterkant av sentrum skal utredes, der parkering i Preståsen vektlegges.

Sandefjord er en god kommune og ha alle forutsetninger for å lykkes også i framtida. For å få til det må vi også kunne snakke om det som ikke er så bra. Hittil i min politiske karrière i kommunen har jeg opplevd at det ikke så populært. Vi skal liksom ikke snakke ned kommunen og tjenestene våre – men det er jo ikke det handler om. Når vi har flere unge uføre, elever som dropper ut av utdanning eller lever på sosialstønad – så må vi faktisk våge å snakke om det – for å kunne komme opp med tiltak som kan snu denne trenden. For dette har vi ikke råd til å la fortsette. Ikke med tanke på kommunens økonomi og ikke med tanke på enkeltmenneskene og familienes situasjon.

Bak hvert tall står et menneske som er i en vanskelig situasjon. Skolen, PPT, Barnevernet og Fønix er eksempler på samarbeidspartnere for å snu denne trenden. Vi har programfestet at #Vi vil sikre at barnevernet har tilstrekkelig bemanning, samt nok ressurser til kompetanseheving og støttetiltak for de ansatte.
Jeg har tidligere vært kritisk til posisjonens løsning i sykehjemssaken «Så ble det Nygård likevel». Sandefjord Arbeiderpartis politikk handler ikke bare om oppvekst, sosial og helse selv om det er viktige grunnpilarer i livet.

Etter to år i utvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, har jeg blitt kjent med det yrende kulturlivet i Sandefjord. Det er imponerende å se både bredden, kompetansen, engasjementet og nivået. Friluftsmulighetene i kommunen vår er også gode og ikke minst varierte. Begge deler skal stimuleres og forvaltes for framtida. For å fremme folkehelse, mestring og opplevelser. Vi har programfestet at #Vi vil etablere friområde på Rødsåsen, rense Bugårdsdammen og oppgradere Bugårdsparken.  
 
Jeg ser frem til en spennende valgkamp og håper jeg får mulighet til å fortsette å være med å bidra til utvikling av kommunen vår. Bruk stemmeretten din for et #Sterkere Felleskap i høst. Valget blir mer spennende enn det har vært på veldig mange år i #Mitt Sandefjord.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken