Men er det de store vyene og visjonene vi styrer etter? Eller er det hvert enkelte ad-hoc-tiltak på initiativ fra kreative ressurspersoner som skaper utvikling? Planlegging er viktig, og det legges planer over en lav sko for tiden. Men realitetssjekker vi noen gang om vi oppnår de overordnede målene? Eller blir resultatet summen av tilfeldige tiltak og prosjekter som ofte har fått dispensasjon fra de overordnede føringene?

I Sandefjord jobber vi iherdig med utallige planer og prosjekter for å få fart på skuta. Hver og en får selv vurdere hvor fornøyd man er med byen vår, men alle planene viser at vi ønsker oss noe bedre.

Det overordnede viktige framover blir å holde en stødig kurs mot målene vi i fellesskap setter oss. Vi må ikke miste målene av syne, for da kommer ikke fram dit vi ønsker.

Men hvem bestemmer mål og ønsker for framtiden?

 

Medvirkning og bred enighet om målene er en forutsetning for å lykkes. Og det er kanskje her vi sliter. Alle må med i dette arbeidet. Det holder ikke kun å bidra med sin stemmeseddel hvert fjerde år – selv om det er en god start.

Hovedproblemet vårt er de små prosjekters vei. Tiltak som ser fornuftig ut der og da, men som bidrar i negativ retning i forhold til masterplanen. Det er først i ettertid vi øyner feilgrepene, og da er det for sent. Som for eksempel Pindsle handelsområde og kontorarbeidsplasser i periferi kontra sentrum.

De små tiltaks vei er utfordrende, fordi det er vanskelig å si nei. Man blir fort motstander av utvikling, da. Men vi må bli flinkere til å si nei og avstå. I så måte er kanskje Sandefjords situasjon et resultat av en kortsiktig politisk popularitetskonkurranse.

I Sandefjord Arbeiderparti jobber vi for tiden med planene for neste periode. I dette arbeidet har vi snakket med mange som brenner for kommunen vår. Vi har fått mange gode ideer og bidrag, og vi ønsker flere innspill som kan involvere alle i å skape en masterplan for å styrke fellesskapet vårt. Men vi kommer til å si nei til de små tiltaks vei mot en visjonsløs framtid.

Vi kommer derimot til å si ja til alle tiltak som styrker fellesskap og samhold i kommunen vår: Til tiltak som styrker kommunen vår og bidrar til målet om et godt liv for alle. Vi ønsker at alle blir med på lag for å gjøre Sandefjord til en bedre kommune.

Ditt bidrag er bare en telefon unna – meld deg på!