I misforstått godhet og i tillit til enkelte faginstansers lite gjennomtenkte uttalelser om demenslandsbyens tilpassing til eventuelle beboere, gir leder og nestleder i KRF en rosenrød skildring av de forhold de demente vil møte ved sannsynligvis ikke frivillig flytting hjemmefra.

Etter deres mening vil de demente uten problemer være i stand til å utføre hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlige transportmidler, delta i foreningsliv og en del annet som er vanlig for oss funksjonsfriske. De av oss som har fått oppleve og føle denne snikende sykdommen i nærmeste familie, vet at dette ikke vil bli slik for de demente. Det vil etter mitt skjønn være som å kaste blår i øynene på politikerne, dersom det fattes vedtak i tråd med KRF- ledersenes avisinnlegg.

Sandefjord by har nå mer enn 62 000 innbyggere; antall eldre øker, og med det antall demente. Slik jeg ser det bør løsningen være små enheter i de dementes nærmiljø.