Gå til sidens hovedinnhold

Forstemmende at du er så uinteressert i fakta, Thorsen

Artikkelen er over 5 år gammel

Ole Thorsen fra partiet Venstre har et innlegg om vår menighet i Sandefjord Blad sist lørdag. Der går han til angrep på Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord og påstår vi driver vår virksomhet «med ufine midler og for lav moral». Ifølge ham vil Venstre være med å passe på at alt går riktig for seg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Partiet Venstre omtaler seg som et liberalt parti og oppfattes som en forsvarer av demokrati, ytringsfrihet, trosfrihet, antirasisme etc. Da er det forstemmende at han som styremedlem av Sandefjord Venstre demonstrerer så lite interesse for fakta og tar på seg å felle dom i en sak hvor både det faktiske og rettslige grunnlaget er bestridt, og det fortsatt ikke foreligger en rettskraftig avgjørelse.

Den pågående saken mellom Arbeidstilsynet og Fjordteam har aldri vært en kilde til uro for oss. Tvert imot ser vi frem til at regelverket for ideell virksomhet blir belyst og at tydeligere retningslinjer blir etablert. Inntektsbringende arbeid gjennom større dugnadsinnsats er tilsynelatende fortsatt en noe upløyd juridisk mark.

Det er grunnleggende for BKM at vi skal følge norsk lov, og vi vil forholde oss til presiseringer av regelverk vi kommer i berøring med i vår virksomhet - enten det er i selskapene eller i foreningen. Vi verdsetter de rammevilkårene det norske samfunnet byr på når det gjelder trosfrihet, demokratiske rettigheter og ytringsfrihet, og vi ønsker å representere en merverdi for det samfunnet vi lever i og er en del av.

BKM Sandefjord er en lokal forening som så dagens lys i 1919. I dag er vi 560 medlemmer, hvorav 250 under 20 år. Vi driver derfor et omfattende, frivillig arbeid for å gi våre barn og ungdommer en best mulig oppvekst. Blant annet tilbys ukentlig en lang rekke aktiviteter fra ulike idrettsgrener, friluftsliv, data, media, musikk til matlaging. Et arbeid vi selv tar ansvar for med egne penger, krefter, evner og lokaliteter.

Egne, frivillige pengegaver gir langt fra tilstrekkelig handlingsrom for et slikt omfattende og samfunnsnyttig arbeid. Og vi ønsker ikke å tigge om midler fra andre. Alternativet har da vært å etablere et selskap for å tjene pengene vi trenger. Dette selskapet betaler moms, og også skatt av overskuddet. Resten går som utbytte tilbake til foreningen. Dette er langt fra noen fordekt virksomhet, men i samsvar med gjeldende lover og regler i Norge. Å sidestille slikt frivillig arbeid med svart arbeid, er fjernt fra virkeligheten.

LES OLE THORSENS INNLEGG HER: Smithevennene konkurrerer med ordinære bedrifter med ufine midler og for lav moral

Som flere andre refererer Thorsen til det prosjektet Fjordteam har hatt på Hasle. Det som imidlertid ikke nevnes, er at 90 prosent av totalkostnaden i prosjektet på ca. 17 millioner kroner er varer og tjenester som er kjøpt av det lokale næringsliv. Det er jobbet dugnad for 1,65 millioner.

Thorsen omtaler også en sommerleir for barn med tema «Gud elsker en glad giver», som om det var knyttet opp mot penger. Det var det absolutt ikke. Det var en fantastisk fin musikal, som handlet om å gi av seg selv, omsorg, godhet og tid for andre.

Det som imidlertid ikke nevnes, er at 90 prosent av totalkostnaden i prosjektet på ca. 17 millioner kroner er varer og tjenester som er kjøpt av det lokale næringsliv. Det er jobbet dugnad for 1,65 millioner.

 

Venstrepolitikeren Thorsen kritiserer oss for at vi bare gir til oss selv. I utgangspunktet kan det jo høres egoistisk ut, men de fleste vil nok ønske at de pengene en gir til den forening en er medlem av, også går til å fremme foreningens formål. Eller ville Thorsen at hans kontingent til Venstre skulle vært benyttet for å støtte SV?

Nå er saken slik at medlemmene i BKM Sandefjord ikke bare gir til seg selv. Siden 2011 har våre medlemmer i Sandefjord gitt mer enn 12 millioner kroner til misjonsvirksomhet, for det meste utenfor Europa.

I tillegg har vi planer i årene som kommer om å bidra med flere titalls millioner til BCCs ideelle virksomhet. Noe som blant annet muliggjør etableringen av det nye idrettsanlegget på Brunstad, som vil komme nærmiljøet og allmennheten til gode. Dette reduserer også våre behov for utbygging på Tømmermannsløkka.

Antall medlemmer, eiendeler og virksomhet blant oss har økt de siste årene. Vi har mange ildsjeler som vil være med å fremme foreningens formål. Vi har derfor i den senere tid jobbet med å organisere virksomheten for å ha en god og oversiktlig struktur. Det kan virke som Thorsen ønsker å tåkelegge dette med påstand om «talløse selskaper» og på den måte gi inntrykk av at vi ønsker å holde noe skjult.

Vi inviterer gjerne hele partiet Venstre eller andre for å gi den informasjon de måtte mangle om vår virksomhet. Følg oss gjerne.

Det vil overraske meg om din nåværende konklusjon om «med ufine midler og for lav moral» blir stående.

Kommentarer til denne saken