Jeg leser leserbrevet til Cathrine Andersen (FrP) fra 16. juli og blir mer forvirret enn klok. Hun mener at det virker som AP kan vedta bort fergedriften, og viser til Paal Even Nygaards artikkel der Hilde Hoff Håkonsen og Bjørn Orerød fra AP ønsker en samfunnsøkonomisk analyse om fordeler og ulemper med ferjene i Sandefjord Kommune.

LES SAKEN HER: Ferjer kan bli valgkamp – om Ap får flertall for utredning (+)

Har ikke FRP fulgt med i timen? Det er jo nettopp det de kan! Det er vel opp til Sandefjord kommune å velge om de vil ha en havn eller ikke? Det er vel kommunen som er med på å regulere om det skal komme nye private havner andre steder i fjorden?

Jeg er hovedtillitsvalgt om bord på MS Color Viking og bor i Sandefjord. Med alle disse påstander og fakta-feil som florerer rundt ferjene skjønner jeg godt at AP ønsker en analyse. Det er til tider hete debatter i sosiale media, og mange begynner å se seg lei av trusler om søksmål fra Fjordline og nye ideer som ikke nødvendigvis er gode.

Det som bekymrer meg er at Fjord Line med sin danske og svenske besetning om bord, ikke bidrar til kommunekassa på lik linje slik som vi i Color Line gjør. Jeg er redd for at utfallet med DIS registrerte skip i havnen, vil gi et helt annet resultat i analysen enn om alle de ansatte om bord hadde bodd i Norge og skattet til sin kommune.

LES OGSÅ: Svensk sjef – norske eiere – danske ansatte. Er det noe galt i det?

Color Line bidrar med rundt 600 arbeidsplasser bare i Sandefjord. Vi betaler skatt til kommune, fylkeskommune og stat. Vi bor her i kommunen og bidrar til verdiskapning gjennom hele året. Vår lønn går rett tilbake til samfunnet vårt.

Med norske lønns og arbeidsvilkår om bord på skipene er jeg ikke redd for resultatet av en samfunnsøkonomisk analyse. Men etter 2020 når Fjordline har fått tildelt to avganger og vi i Color Line må redusere til en avgang og nedbemanne halvparten av arbeidsplassene vi har i Sandefjord er jeg redd for at vi får et annet resultat. Da håper jeg det hjelper at Color Line har satt inn nye miljøvennlige Color Hybrid i 2019 og har null utslipp inn og ut fjorden.

LES OGSÅ HVA HOVEDTILLITSVALGT I  COLOR LINE SVARER: Svensk sjef – norske eiere – danske ansatte – er det noe galt i det?

Jeg håper og tror at alle kommunens innbyggere og politikere ser verdien av fortsatt fergevirksomhet i fjorden også etter 2025, men ber dere tenke på konsekvensene av skatteinntektene som seiler ut fjorden på dansk flagg.

Erina Bryn Kjær

Hovedtillitsvalgt Color Viking

Sandefjord