Vi sparer ikke for å bygge pengebinge, vi sparer for fremtiden

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev«Bak skyene er himmelen alltid blå», sies det, og selv om det blir et litt for enkelt bilde på noe så komplekst som kommunesammenslåing og økonomiske prioriteringer, er det det jeg tenker på når jeg leser Hilde Hoff Håkonsens bekymringer for tingenes tilstand i nye Sandefjord.

Forhandlingsutvalget har laget en avtale som skal sikre gode tjenester i hele den nye kommunen, og det er en avtale som skal følges. Jeg vil gå noen år tilbake i tid for å forklare hvorfor jeg mener vi er på rett kurs. I gamle Stokke diskuterte vi sammenslåing og hvilken kommune vi skulle velge, og mye av bakgrunnen for det var en veldig stram økonomi. Vi var alltid på etterskudd. Da vi falt ned på Sandefjord som ny partner, var den gode økonomistyringen gjennom lang tid et vesentlig argument. En av hovedårsakene til det er at vi skal forvalte verdiene våre på en god måte slik at kommunen er bærekraftig også i fremtiden. Kommuner bygges i generasjonsperspektiv.

En konsekvens av å ha så stram økonomi som vi hadde i gamle Stokke, var at enhver oppussing, utbygging eller nybygging av vei, bygg eller annen infrastruktur måtte finansieres ved lånopptak. Når vi tok opp lån for å gjøre de nødvendige investeringene, måtte vi kutte i driftsbudsjettet med betydelige summer for å betale rentene. Summer som gikk utover tjenestetilbudet til innbyggerne, fordi vi da måtte se om vi kunne klare å få til forsvarlig drift med færre hender på jobb, eller mindre nødvendig utstyr i virksomhetene.

I Sandefjord har vi i forhandlingene blitt enig om et øvrig nivå på låneopptaket, og det var blant annet for å kunne finansiere Kodal skole at de uspesifiserte kuttene dukket opp i årets budsjett. Arbeiderpartiets alternativ for å finansiere skolen var å ta opp lån over dette nivået, noe som da ikke er i tråd med samarbeidsavtalen. Vi mener at det er rom for innsparing når vi slår tre kommuner sammen til en, og det er også en forventning blant innbyggerne om at det å lage en ny kommune og det å få en administrasjon i stedet for tre vil gi en innsparing. Å bruke denne innsparingen på nødvendige bygg, veier og andre investeringer er også å sikre innbyggerne bedre tjenester, i det lange løp.

Å slå sammen tre kommuner til en er en krevende prosess, og jeg tror mange av oss politikere har blitt overrasket over hvor krevende det er å få den fullstendige oversikten når de tre skal samkjøres til en. Det aller tydeligste eksempelet på dette er budsjettet som ble behandlet før jul, der tallmaterialet vi politikere fikk var store sekkeposter med lite konkretisering av hva som lå i dem. Når sakene om harmonisering nå dukker opp på løpende bånd, er det helt uten den helheten vi ville hatt om disse sakene var en del av et ordinært budsjett i en «gammel» kommune. Velger vi den dyreste varianten i alle sammen, blir det fort langt dyrere enn vi har råd til – kutt eller ei, fordi vi ikke vet hvilken sak som kommer neste runde og hvor mye den vil koste. Det kan sammenlignes med å dra på en real handletur før man vet hvilke regninger man skal betale og hvor store de er.

Vi i Høyre trenger og ønsker bedre oversikt over den totale økonomien i kommunen før vi prioriterer. Sandefjord er en lavinntektskommune, det betyr at vi må forvalte midlene vi har til rådighet ekstra godt. Det ville være synd om vi velger noe vi har lyst på nå for å måtte velge bort noe vi trenger senere. Det betyr at vi mange steder velger moderate løsninger i harmoniseringssakene nå, for så å ha større anledning til å prioritere riktigere når budsjettet kommer og vi ser helheten. Ikke fordi vi synes det er hyggelig å stemme ned gode løsninger på grunn av prisen, men fordi vi må vite hvor mye penger vi har til rådighet og hva de faste utgiftene våre er før vi begynner å prioritere. Vi ser det som en riktig måte å jobbe på fordi vi er i en overgangsfase der den nye kommunen må «gå seg til», og vi er helt nødt til å få alle tallene for hva det koster å drive den nye kommunen på bordet. Det tar litt tid, rett og slett fordi sammenslåing er en krevende prosess.

Vi sparer ikke penger fordi Høyre er en gjeng «onkel Skruer» som vil sitte igjen med en pengebinge, vi sparer penger for å slippe å dra kredittkortet når de store utgiftene fremtiden byr på kommer. Den gode økonomistyringen var enormt viktig for avgjørelsen om å velge Sandefjord, da må vi også sørge for at den opprettholdes. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags