Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter med færre enn fem ansatte, de tre første årene. Det vil være et bidrag som monner.

Borgerlig samarbeid på Stortinget har betydd mye for norske gründere. Venstre har bidratt til å bedre vilkårene for pensjonssparing, styrket sykelønnsordningen og innført full kompensasjon for omsorgs- og pleiepenger. Det er nå langt tryggere enn før å starte for seg selv.  For de som vil starte for seg selv, har vi også skapt nye, statlige finansieringsmuligheter. Vi har også gjort det mer attraktivt for privat næringsliv å investere i norske oppstartsbedrifter.

Det er få områder hvor de borgerlige partiene skiller seg mer fra venstresiden enn på gründersatsingen. Norske gründere skaper rundt 21.000 nye arbeidsplasser hvert år, nesten like mange som alle stillingene i Statoil til sammen. Gründerne skaper ideene vi skal leve av etter oljealderen. Det er de som vil levere framtidsrettede arbeidsplasser for barna og barnebarna våre. Derfor fortjener gründere samfunnets respekt og støtte.

Mens venstresiden vil utrede, vurdere og evaluere situasjonen for norske gründere, løfter Venstre og de andre borgerlige partiene gründernes vilkår i Norge.

Venstre har kjempet lenge for at norske virksomheter med mindre enn fem ansatte skal slippe arbeidsgiveravgift de første tre årene.  Frisøren på hjørnet, mikrobryggeren og datasentergründeren sitter alle i samme båt: De må i dag betale en tung arbeidsgiveravgift som hindrer vekst. Det staten hanker inn i avgifter, taper så nye arbeidstakere ved at det blir færre jobbmuligheter.

Jeg har selv startet eget foretak og vet hvor tung hver ekstra utgift er når man ennå ikke har sikret et solid overskudd. Man vil gjerne ansette flere for å utvikle produktet eller tjenesten sin videre, men arbeidsgiveravgiften gjør det vanskelig å forsvare. . Gründere skal selvsagt fortsatt betale arbeidsgiveravgift, slik som alle andre arbeidsgivere, men la dem få komme over kneika det ofte er å skape egen og andres arbeidsplasser.

Høstens valg blir derfor et gründervalg. Arbeidsgiveravgiftens framtid avhenger av hvilken regjering som sitter ved Kongens bord etter 11. september. Venstre skal sørge for at gründere får dette pusterommet.