Jeg legger meg ikke bort i hvilke refleksjoner redaktøren og redaksjonen har gjort seg etter en såpass kraftig fellelse i pressens eget faglige og etiske organ. Men jeg forventer at det faktisk gjøres noen vurderinger i tråd med PFUs enkle krav.

Av

Ikke vet jeg hvor mange forsider, helsider og avisspalter Sandefjords Blad har brukt på det de kaller «varslersaken og cv-saken». Men ut fra spalteplassen og oppmerksomheten denne saken har fått i avisen er det liten tvil om at redaktøren vurderer dette til å være den aller viktigste saken i Sandefjord. Ikke en eller to eller tre dager, men et titalls antall dager de siste tre årene. Det er hans privilegium å gjøre denne vurderingen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Men vinkling og presentasjon må funderes på pressens egne faglige og etiske standarder slik de er formulert i Vær Varsom plakaten og Redaktørplakaten. Bare for noen få uker siden, 18 desember 2019, ble Sandefjords Blad felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk.

I følge PFU har avisen begått et presseetisk overtramp i den saken de omtaler som «cv-saken», som også er vignetten avisen benytter i alle omtaler a saken.

Denne saken er for øvrig grundig gransket og konkludert for lang tid tilbake. I begrunnelsen fra PFU kommer det fram at avisen ikke har hatt dekning for det som er skrevet. PFU understreker at Sandefjords Blads presseetiske overtramp forsterkes av at avisen ikke har lyttet til innvendinger før publisering.

PFU vurderer det annerledes enn SB

I sin argumentasjon forut for behandlingen i PFU mente Sandefjords Blad at saken hadde stor offentlig interesse og at dekningen ikke var overdimensjonert. Slik jeg leser PFU vurderer de det annerledes. De minner også Sandefjords Blad på Vær Varsom plakatens krav til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Jeg legger meg ikke bort i hvilke refleksjoner redaktøren og redaksjonen har gjort seg etter en såpass kraftig fellelse i pressens eget faglige og etiske organ. Men jeg forventer at det faktisk gjøres noen vurderinger i tråd med PFUs enkle krav.

Jeg begynte i Sandefjord kommune for ni måneder siden. Det er derfor begrenset hvor mye lys jeg kan kaste over hvem som sa hva til hvem i 2016 eller 2017, eller om det kan være begått feil i saksbehandlingen i løpet av de fire siste årene. Jeg har imidlertid gitt Sandefjords Blad innsyn i dokumenter de har bedt om, og jeg forsøker å svare så godt jeg kan på opptil ti til femten henvendelser per dag fra avisen.

Presseetisk gråsone

Som ansvarlig arbeidsgiver kan jeg imidlertid ikke gå inn i behandlingen av personalsaker i media. Det er et viktig faglig og etisk prinsipp å følge. Dersom avisen ikke bryr seg om det, eller tar noen hensyn til hvordan den kan ramme enkeltpersoner, uansett hvilke side av bordet eller saken de måtte sitte, beveger man seg fort inn i en presseetisk gråsone. I verste fall trår man over streken.

Jeg forventer at Sandefjords Blad, i likhet med andre medier, jakter på overtramp og feil i offentlig virksomhet. Feil skjer, og det er viktig at vi blir sett i kortene av media, revisjon og tilsyn. Jeg kan også ha forståelse for at avisen tar i bruk tabloide vinklinger og virkemidler for å fange lesernes oppmerksomhet.

Men jeg syns samtidig det er en rimelig forventning at avisen opererer innenfor pressens egne etiske og faglige standarder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags