Javel, jordens framtid står på spill. Men hva betyr det for meg?

I DET STORE OG DET SMÅ: Det er positivt at politikerne vil være sikre på om de felte trærne var over elle runder minstemålet for hva som er tillatt. Skal mangfoldet reddes må vi tenke miljøvern både i det store og i det små.

I DET STORE OG DET SMÅ: Det er positivt at politikerne vil være sikre på om de felte trærne var over elle runder minstemålet for hva som er tillatt. Skal mangfoldet reddes må vi tenke miljøvern både i det store og i det små. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Skal vi bygge ned jordbruksarealer, skal vi tillate at eiketrær hugges, hva skal vi tillate av endring av dyrs leveområder langs kysten – og hvor skal vi bygge for å legge til rette for den lokale befolkningsveksten?

DEL

MeningerBetyr denne krisen for eksempel noe for byutviklingsdiskusjonen i Sandefjord? Jeg mener ja.

For det er sjeldent jeg har sett en internasjonal rapport med flere direkte konsekvenser for lokalsamfunnet her - og selvsagt verden ellers - enn den som ble presentert i Paris mandag. Naturpanelet (IPBES) – naturens svar på FNs klimapanel – la fram en rekke fakta som bør være egnet til å skape sjokk og mange heftige debatter framover, - og som forhåpentligvis skaper et dypt skifte i hvordan vi ser på den naturen som vi til syvende og sist er avhengig av for å overleve selv. Ellers er det ingen vits. Nesten 10 prosent av verdens plante- og dyrearter er i realiteten allerede utryddet. Og verre skal det bli, om ikke verden handler raskt.

De fem største truslene for naturens mangfold og økosystemer er at mennesker ødelegger dyr og planters leveområder, innfører innvandrende arter, forurenser, skaper klimaforandringer og overforbruker naturressurser.

Det er med andre ord ingen grunn til å vente på at (eller om) verden klarer å forhandle fram en global naturvernavtale neste år. Det er mulig det kan innvendes at kvegdrift i Sør-Amerika og palmeoljeplantasjer i Asia er en større trussel, enn hogst av eiketrær i Sandefjord. Det er mulig det også kan innvendes at ulovlig overfiske utgjør en større skade enn at skjær blir sprengt bort. Men i en virkelighet der kystnaturen verden over ødelegges raskere og i større omfang enn noen naturtype noen gang tidligere, må vi gjøre alt vi kan.

Det skremmende faktum at arter utryddes flere titalls, eller kanskje hundretalls, ganger raskere enn det som har vært vanlig de siste 10 millioner årene, betyr at alle må gjøre alt – og det så fort som mulig.

Et første skritt i Sandefjord kan være faktisk å håndheve de reglene som allerede er på plass hva gjelder både eiketrær og kystnatur. All ære derfor til flertallet i formannskapet som ville utrede nærmere hva som har skjedd med eiketrærne på en eiendom i Industriveien. Der ønsker en utbygger å utvikle 24 planlagte boliger, men det er uklart om hvorvidt tre eiketrær ble felt ulovlig eller ikke. Men holdningen kan heller ikke være at vi ikke kan bygge noen steder.

Det neste mener jeg derfor må være at vi i Sandefjord tar en større diskusjon om hvor vi tenker oss at vår befolkningsvekst faktisk skal komme. Det er dette kommuneplanen skal ta seg av. Men vi ser den ene protestaksjonen etter den andre mot utbygging av områder som er bestemt til boligutbygging, og det tyder på at prosessen bak kommuneplanen i seg selv ikke er nok for å skape lokal forankring.

Det i seg selv vil være langt fra nok fra å løse de utfordringene som blir beskrevet i naturrapporten. Men det kan være et sted å begynne.

ANDRE MENINGER:

Oisann! Dette var visst et vepsebol

Vi gjør noe som er lurere enn å snu ryggen til

Hvorfor bryr Sandefjords Blad seg om CV-saken? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags