Ofte blir vi som setter jordvern og allmennhetens ferdsel høyt, kritisert for å gjøre utbyggers jobb og folkets behov for boliger vanskeligere

Dronninga: Denne saken har utfordret mange partier på hvor de står når det kommer til forståelsen av landbruk som næring. Arkivfoto: Morten Fredheim Solberg

Dronninga: Denne saken har utfordret mange partier på hvor de står når det kommer til forståelsen av landbruk som næring. Arkivfoto: Morten Fredheim Solberg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Som medlem av både planutvalg, formannskap og kommunestyret behandler jeg ofte saker om fortetting og nye byggefelt. Vi skal følge reguleringsplaner, lover, kommuneplanen, partiets og ikke minst egen overbevisning og dømmekraft.

DEL

MeningerOfte blir vi som setter jordvern og allmennhetens ferdsel høyt, kritisert for å gjøre utbyggers jobb og folkets behov for boliger vanskeligere.

Vi gjør ikke det, men vi har noen prinsipper.

Jeg har vært med på å legge planer som tar matjord ut på høring. Jeg har senere vært med på å vedta dem. Det kan forsvares med at hver sak er unik, og hver sak har sin særegne problemstilling. Det kan være tilfeller hvor matjorda er plassert på en sånn måte at den vanskelig lar seg dyrke eller at den rett og slett er dårlig å produsere mat på. Det er få tilfeller, men det forekommer saker som utfordrer verdiene våre. Det gjør det for alle partier. Det handler hele tiden om å være fremtidsrettet og tenke frem i tid. Vi skal bygge og bo her lenge.

Vi ønsker ikke nedbygging av matjord, og vi ønsker ikke å rasere kulturlandskap, men vi ønsker heller ikke å begrense utbygging. Så hvor står vi da?

Ida Cathrine Nilsen.

Ida Cathrine Nilsen.

Ofte kan motargumentene være nettopp dette. For hvor skal vi bygge og bo om vi ikke kan bygge ned den lett tilgjengelige matjorda, den fine sjøutsikten eller den enkle løsningen, som alle er enige om - høyere i sentrum? En plan med høyder som overstiger det meste av dagens bebyggelse. Vi har fått utarbeidet en rapport om byggehøyder fra Dark Arkitekter. Her finner vi anbefalte byggehøyder for hele Sandefjord sentrum.

Noen områder, som Chr. Hvidts Plass, mener jeg ikke tåler denne høyden som nettopp Dark har anbefalt. Vi må se på områdene, den kulturhistoriske verdien av bygningene rundt og vi skal ivareta en prosess for utbygger.

Det handler om å se hele bildet og ikke stole blindt på alle anbefalinger.

Vi i Sp har vært sterkt imot en utbygging av både midtre og øvre Gokstad. Vi ser at dette nok en gang er et steg mot å utrydde det som gjør Sandefjord by unik; sentrumsnært landbruk. For oss er matproduksjon og den bærekraftige utnyttelsen av jorda vår viktig. Ressursene våre er knappe, og vi må verne om den gode jorda vi har. Det er god politikk å satse på matjord, for det er fremtiden vår, det er maten vår.

Den siste tiden har prosjektet Dronninga vært debattert. Denne saken har utfordret mange partier på hvor de står når det kommer til forståelsen av landbruk som næring. Dronninga er ett av de prosjektene som er lagt inn i kommuneplanen. Det er med andre ord allerede vedtatt at noe skal bygges der.

Noen partier har valgt strategien med å verne den lille matjorda som går tapt. Andre har argumentert med kulturlandskap, heftelser for landbruket, fluer, støy og støv. Men når alt kommer til alt, handler det om å forbedre (og ikke forringe) mulighetene til det næringslivet som allerede eksisterer på stedet. For det er nettopp det et gårdsbruk er - næringsliv. Det er en bedrift som trenger tilrettelegging i slike saker, på lik linje med alle andre bedrifter det bygges rundt. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for å komme videre med planer, prosjekter og modernisering, er å legge premisser for hvordan vi kan møte utfordringene og legge til rette for samarbeid mellom utbygger og eksisterende boliger/næringsliv.

Til sist er det alltid sånn at vi skal se hele bildet og alle aspektene når vi skal vedta endringer og planer. Vår jobb som folkevalgte er å høre folket - lese de svarene som kommer inn når planer og prosjekter sendes ut på høring.

Det er for meg noe av den mest verdifulle informasjonen vi får.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags