Seksualundervisningen i skolen er alt for dårlig

Av
DEL

LeserbrevSlik det er nå er seksualundervisningen i skolen nærmest ikke-eksisterende. I løpet av de tre årene man går på ungdomsskolen, skal norske elever kun gjennomgå ett kapittel som omhandler sex. Dette tilsvarer kun noen få uker, og dette kapittelet er også kjent for å bli nedprioritert. Lærerne raser gjennom seksualundervisningen, og mange begrunner dette med at andre temaer er viktigere, og ønsker heller å bruke mer tid på andre kapitler. I Norge er den seksuelle debutalderen for jenter 17 år og 18 år for gutter (ung.no), og vi mener derfor at det er viktig å bruke de tre årene på ungdomsskolen til å lære om sex. Til tross for at mange ungdommer vet mye om sex gjennom internett, er det svært mange som mangler viktig kunnskap om blant annet grensesetting, respekt og positive og negative konsekvensene av sex. Kunne man ved bedre og mer seksualundervisning forhindret trakassering, sexpress, voldtekt, kjønnssykdommer og uønsket graviditet?

Altfor lite

I dag er det kun ett kapittel på 9. trinn som omhandler sex, og det blir ofte bare fokusert på den anatomiske delen. Norsk barn og ungdom trenger å lære mer enn kun det naturfaglige. Respekt for egen og andre sin kropp bør heller stå i søkelyset. Seksualundervisningen bør være et muntlig fag uten karakter der ungdommene kan stille spørsmål og være nysgjerrige. Det må være mer åpenhet og engasjement rundt temaet og det må prioriteres av lærere. Mange ungdommer, spesielt gutter lærer mye om sex av porno. Dette gir ofte et urealistisk syn på sex og kvinners behov. Her er det ofte mannen som er dominant og kvinnens jobb er å underkaste seg mannen. Det kan også gi guttene et urealistisk syn på egen kropp og utførelse, fordi de ikke får til det samme, eller ikke ser like «bra» ut som pornostjernene. Det er viktig å gjøre både guttene og jentene bevisste på at mye av det de ser på internett er retusjert og redigert.

Svært viktig

Seksualundervisning er som tidligere nevnt ekstremt viktig. Vi mener at det er så viktig at det burde være et eget fag på ungdomsskolen. Det kan for eksempel være en skoletime hver uke. Det virker kanskje tidsmessig ubetydelig, men det kan være med på å forbedre de unges kunnskap og forståelse om sex. Vi foreslår at pensum kan inneholde blant annet ung graviditet, kjønnssykdommer, holdninger, syn på andres seksualitet, samtykke og overgrep. Det er viktig at barn fra en tidlig alder lærer at alle er forskjellige, og at dette er en god ting. Ikke alle føler det samme, og ikke alle har lyst til å gjøre det samme. Dersom elever lærer dette fra de er 12 og 13 år gamle, vil forståelsen for hverandre øke og usikkerheten rundt elevene vil minske. Det er lettere å akseptere andre og å bli akseptert dersom dette er noe man lærer i tidlig alder.

Debuterer på videregående

Grunnen til at vi mener at det er nettopp på ungdomsskolen seksualundervisningen burde settes fokus på er fordi det er på videregående de fleste debuterer. Ung.no skiver at den gjennomsnittlige debutalderen for jenter er 17 år og 18 år for gutter. Det er også spesielt mange jenter som debuterer allerede på ungdomsskolen, og det er derfor viktig å ha nødvendig kunnskap da. Det er trist at mange unge føler seg presset til å ha sex eller gjøre andre seksuelle handlinger. Dette skyldes ofte at de ikke har lært nok om samtykke og grensesetting. De må lære at det er lov til å si nei, og at det er lov til å ombestemme seg uansett hvor langt man har kommet. Det er voksne sin jobb å lære barna dette, og det gjør de ikke bra nok nå.

Seksualundervisningen i skolen er i dag altfor dårlig. Norsk ungdom debuterer i en tidlig alder til tross for at de mangler kunnskap som både er viktig for seg selv og partneren sin. Dette kan igjen ha store, negative konsekvenser. For å tette dette store kunnskapshullet, bør unge lære mer om sex på skolen. Seksualundervisning bør være et eget fag der hovedfokuset er å spre kunnskap, ikke å evaluere elevene. Det er dette norske elever trenger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags