Tenk muligheter! Tenk Sandefjord!

Jann Rygh Sivertsen

Jann Rygh Sivertsen Foto:

Av

Det har stått flere leserinnlegg om fattigdom på trykk i avisa i det siste. Her er noen tiltak fra Sandefjord SV, som kan motvirke fattigdom i kommunen vår:

DEL

LeserbrevSandefjord SV vil jobbe for innføre gratis SFO.

I dag er det mange familier som ikke har råd til å prioritere SFO-tilbud for sine barn. Antallet elever på SFO går ned i vår kommune. Det vil Sandefjord SV gjøre noe med. Derfor vil vi jobbe for å innføre gratis SFO-tilbud i kommunen.

Gratis SFO vil være med på å gi alle barn like muligheter, utjevne sosiale forskjeller og forebygge utenforskap.

Barn får styrket sine språkferdigheter i SFO. Språk læres gjennom lek og aktiviteter i et trygt miljø.

Vi vil styrke samarbeidet mellom hjem, skole og SFO. Vi vil også legge til rette for samarbeid mellom SFO og kulturskoler, idrettslag og andre barne- og ungdomsorganisasjoner i nærmiljøet.

SV vil verne om det beste med det norske samfunnet. Vi har små økonomiske forskjeller her i landet, men de øker. Vi må redusere disse forskjellene, styrke velferden, bekjempe fattigdom generelt og fattigdom i barnefamilier spesielt.

Sandefjord SV mener at Barnetrygden må holdes utenfor når sosialhjelp skal beregnes.
Barnetrygd er en universell godtgjørelse til alle som får barn. Når sosialhjelp beregnes kan kommunen selv velge å regne barnetrygden som inntekt. I så fall blir sosialhjelpen mindre. Dette er praksis i Sandefjord kommune i dag. Vi mener det er svært uheldig og urettferdig. Det rammer dem som har minst i kommunen vår. Hvis barnetrygden holdes utenfor når sosialhjelpen beregnes, vil folk få bedre råd til å ivareta sin families behov.

Sandefjord SV vil jobbe for å fortsatt gi husbankmidler til utsatte grupper.

Sandefjord SV ønsker å legge til rette for at flere kan eie egen bolig. Vi vil jobbe for at nye, rimelige boliger spesielt tilrettelagt for unge skal bygges i kommunal regi. Vi vil forsøke løsningen «Leie til eie» i større grad i kommunen. Vi vil også bygge flere kommunale boliger.

SV vil alltid jobbe for en rettferdig og omfordelende sosialpolitikk. Vi kjemper for å bevare og utvide fellesskapet og velferdsstaten.

Tenk muligheter! Tenk Sandefjord!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags