Norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tirsdag 13. desember var det avstemming over to forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget. Det ene gikk på nettolønnsordningen og det andre på utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

DEL

LeserbrevSjømannsforbundet, Sjøoffiserforbundet og Maskinistforbundet stilte sammen med medlemmer og sympatisørerer med ca 60 personer foran Stortinget med flyers og orientering til de folkevalgte på vei inn i Stortinget.

Ikke uventet ble forslagene nedstemt av Frp, Høyre, Venstre og KrF, med unntak av representanten Arve Kambe fra Høyre, den eneste fra de borgerlige som stemte for.

Begrunnelsen fra representanten Oskar Grimstad fra Hareid var at de ville ikke gi norske sjøfofolk falske forhåpninger. Jeg kan love representanten at ingen sjøfolk tror at det er nok med en utredning, så er vi berget. Men det er et viktig skritt mot å få ordnede forhold i Nordsjøen og langs kysten.

Som forbundene fremhever, så er det trist at de borgerlige ikke tok sjansen med en skikkelig utredning.

Det eneste vi ba om, var å få frem i lyset hvor realistisk og hva det vil innebære for Norge og norske sjøfolk å får ordnede forhold på norsk sektor og forhindre sosial dumping.

Dette ble tilrådt i deres eget maritime utvalg som statsråd Mæland oppretttet, og det eneste punktet i rapporten som de ikke fulgte opp. Dette viser hvor vi sjøfolk står inn mot valgkampen.

Gjennom den uavhengige Facebookgruppen "Vi som vil at alle norske sjøfolk skal være med inn i Fremtiden", som nærmer seg 8.000 medlemmer, har vi satt søkelyset på hva som faktisk skjer,og hva som truer fremtidige norske sjøfolk. For å vise engasjementet opprettet gruppen en underskfriftskampanje som på to-tre døgn har fått inn over 2.500 underskrifter.

I den verste krisen for norske sjøfolk på 40 år velger regjeringen å innføre NIS på Norsk sokkel. De er ikke engang villige til å få frem faktabasert innformasjon, så de faktistk vet hva de er i mot.

At Regjeringen nå vil lovfeste nettolønnsordningen, er ikke nok for avhjelpe situasjonen i offshore.

Noe rederne selv sier.

Mange tror feilaktig at norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann er det samme som proteksjonisme, sltså å stenge norsk farvann for utenlandske sjøfolk og operatøterer. Det er det stikk motsatt av hva dette dreier seg om.

Ved å forlange norsk lønn til alle som jobber på norsk sektor og langs kysten av en viss varighet, så kan norske sjøfolk konkurere på like vilkår som utenlandske sjøfolk om de samme jobbene.

Ved lik lønn og like arbeidsforhold så får vi da en reel konkuranse om jobbene og ikke slik som det skjer nå, at norske sjøfolk går på land og utlendingene overtar.

I en tid der norske rederier sliter og bortimot 1.500 sjøfolk er satt på land og det er ikke ventet bedring til neste år, så istedet for å innføre tiltak så rederiene kan fortsatt ha råd til å bruke norske sjøfolk, så åpner de for å innføre billig utenlandsk arbeidskraft. I realiteten er det sosial dumping.

Altså sier regjeringen og deres støtteparti, at de skal bekjempe sosial dumping på land, men ikke til havs.

Gjennom ordføreraksjonen i vår, som gikk ut på å orientere ordførere om hva som skjer på norsk sokkel og langs kysten, der billig utenlands arbeidskraft kommer inn og norske sjøfolk må gå på land, og hvilke konsekvenser det får for den seilende, rektrutering, familier og lokal samfunn, besøkte de tre forbundene 50 kommuner,

Inspirert av det så har gruppens medlemmer på eget innitaiv tatt kontakt med lokalpolitikere og lokalmedia på deres hjemplasser over hele Norge, og oppfordret de til å følge opp.

At så mange har gjort det, er meget bra, og det viser også at det er forskjell på å stå i det, ute i distriktene og være skjermet fra virkeligheten på Stortinget, da vi ser at mange borgerlige lokalpolitikere støtter aksjonene og ser alvoret i situasjonen.

Mange kommuner har enstemmig gått inn for å be regjeringen om å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Norske sjøfolk står 100 prosent bak rederiene som i dag sliter tungt. Vi vet at det vil ikke bli like mange jobber i offshore som det var før krisen.

Men kampen som føres nå, går ut på å berge flest mulig arbeidsplasser ut av krisen. Og der forventer vi at Stortinget og regjeringen stiller opp, men desverre så virker det som agendaen er å fjerne norske sjøfolk og Norge som sjøfartsnasjon.

Vi kan vanskelig se for oss en norsk sjøfartsnasjon uten norske sjøfolk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags