De som ikke forstår det, kjenner ikke norsk historie. Kampen for arbeidstakernes rettigheter har vært et av fundamentene i utviklingen av det moderne Norge. Det har bidratt til at landet vårt år etter år befinner seg på toppen av listen over de beste nasjoner å leve i. Ingen bestrider skolens rett til å være annerledes. Denne saken dreier seg imidlertid om noe helt annet: De ansattes grunnleggende rettigheter som ingen i dagens Norge kan frata dem.