I tråd med en hundre år gammel tradisjon og vår grunnlovsdag avholdes russetiden i mai, like før den verste eksamensperioden i videregående skole. Til tross for mye fest og moro i russetiden henger også eksamen over skuldrene på årets russ, som den gjorde for fjorårets russ og hvert eneste kull siden Arbeiderparti-regjeringen innførte eksamen midt i russetiden i 1979.

Denne ordningen fører til at mange unge i dag får sin russefeiring spolert på grunn av eksamen, eller karakterkortet spolert på grunn av russetiden. Det er paradoksalt at når man skal feire slutten på 13 års skolegang, så skal man ha enda mer skole og eksamen i etterkant. FpU mener derfor at eksamen burde flyttes til før russetiden.

Støtte

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) får bred støtte fra russen selv, og Norsk Lektorlag. En undersøkelse utført av TNS Gallup for Foreningen mot Rusgift viser at 80% av russen kunne tenke seg å ha eksamen før russetiden. Norsk Lektorlag og Norsk Skolelederforbund er enige om at det er på tide å gjeninnføre ordningen med eksamen før 17. Mai. En rapport fra NIFU STEP viser også at det er en vesentlig sammenheng mellom elevenes syn på russefeiringen og faglige resultater. Elevene som festet mest i russetiden hadde høyest strykprosent.

Vitnemål

Avgangseksamenene på videregående skole er en vesentlig del av vitnemålet man skal ta med seg inn i arbeidslivet. Derfor er det politikernes oppgave å legge opp til best mulig gjennomføring av eksamen. Eksamen og bakrus er ikke en god kombinasjon.

Det er på tide at vi ser realiteten i denne saken, og den er at russetiden ikke kommer til å bli flyttet. Derfor er det vår oppgave som politikere å tilrettelegge for avgangselevene. Den eneste måten å gjøre det på er å flytte eksamen til før russetiden!