Fremtidens skole – en ny og større skole

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKommunestyret har bedt om en skolestrukturanalyse fordi man ønsker et grunnlag for å kunne ta langsiktige (20 år) og bærekraftige avgjørelser. Det er viktig å synliggjøre utfordringene og vise hvilke tiltak som kan vurderes for å møte behovene i fremtiden. Lokalisering, størrelser, skoletyper og det å sikre et godt skoletilbud til elever.

Vi må sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte, sikre en helhetlig og lik gjennomgang av skolene og legge til rette for at skolene gir bedre samsvar mellom pedagogiske krav og bygningsmessig utforming. Og ikke minst å styrke de kommunale grunnskolene som positive, moderne organisasjoner – og som kan endres og tilpasses til nye nasjonale krav og føringer.

Det er våre barn som er vår fremtid, å gi dem en god start med muligheter for læring på høyt nivå mener vi i Frp er viktig. Samfunnet endrer seg raskt, og det gjelder å henge med på alle endringer.

Da jeg gikk på skolen så fikk vi kalkulator i 8. klasse, skal være sagt at det er ca. 30 år siden, men se hvor vi er nå, pc, nettbrett og VR-briller med mer, er en stor del av skoledagen for mange elever. Derfor er det så viktig å øke fokus på om dagens skolebygg er fremtidsrettet som en læringsarena om 20–30 år.

Status for Sandefjord er at vi har mange små grunnskoler, ingen med elevtall over 500. Det er mye klassedeling og få elever i klassene på enkelte skoler. Det er svært korte avstander mellom skolene, særlig i sentrum, og det kan være til hinder for en elevfordeling som utnytter ledig skolekapasitet.

Det er svært varierende bygningsmessig standard og varierende funksjonalitet. Det er noen barneskoler som har og vil kunne få kapasitetsutfordringer – Byskolen, Framnes, Gokstad, Krokemoa, Mosserød og Virik.

Vi vet at utbyggingen på Sørby/Virik over en periode på 20 år vil kunne huse ca. 800 nye boenheter. Det vil være grunn til å tro at et økt press på skolekapasitet kan ramme Virik og Krokemoa skoler. I reguleringsplanen for Sørby/Virk er det et område som kan benyttes til å bygge en helt ny skole, en fremtidsrettet skole og en stor skole. En skole som kan erstatte Krokemoa og Virik skoler.

En større skole vil kunne samle fagkompetanse og gi elevene en enda bedre læringsarena. Skolen kan utformes til å dekke nye og endrede behov. Dette området ligger ganske sentralt i forhold til dagens skolekretser, men det må skapes en trygg skolevei for elevene fra Virikområdet. Dagens jernbane skaper en utfordring, men ikke en umulighet.

Vi har erfart at skoler og endringer gjerne skaper en del debatt. Vi i Sandefjord Frp mener det likevel er verdt å se videre på, en ny og større skole på Sørby/Virik. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags