Når realfaglig fordypning skal avvises…..

Av
DEL

LeserbrevArbeiderpartiets Tor Hansen har lansert et nytt begrep: «Høyres sitteskole».

Underforstått at Høyres skolemodell ikke tar hensyn til «hele mennesket». Eller sagt med andre ord: Høyres modell inviterer kun til «sitting», og ikke til fysisk aktivitet. Det er Arbeiderpartiet som historisk sett er «Idrettens parti» - hevder Tor Hansen. Noe som – både historisk og i nåtid – er helt feil. Alle partier er «idrettens partier». Vi er alle for «en sunn sjel i et sundt legeme». Samtidig som man ikke skal glemme at skolen i første rekke er en arena for læring. Det er på skolen læringsgrunnlaget for «resten av livet» skal legges. Det er på skolen man skal lære seg å mestre resten av livet.

Profilskoler er et Høyre initiativ. Grunnen er rett og slett at Høyre ikke bare ser «hele mennesket», men alle mennesker. Det finnes elever som stanger hodet i veggen fordi de ikke får lov til å lære nok. Man ønsker å fordype seg i realfag, men det finnes intet opplegg som tillater det. Det er mer tilrettelagt for fysisk fostring enn for utvidet læring. Høyre evner å si: «Ja takk, begge deler»!

Hansen nevner alle idrettsanleggene som han mener blir for lite benyttet i skoletiden. Det er Høyre uenig i på følgende grunnlag: Skolens formål er å være en arena for kunnskap og utdanning. Skolens formål er å ruste elevene til morgendagens arbeidsliv, slik at de kan stå best mulig rustet til å velge egen fremtid med aktiv deltakelse i arbeidslivet. Skoletretthet er en «yndet» betegnelse, som bør sees i en helhet. Noen ønsker å fordype seg i fag utover det som er pensum og frustreres når det ikke lar seg gjøre.

Det er noe som heter: «en sunn sjel i et sundt legeme». Det kan synes som om Arbeiderpartiet heier på legemet, men glemmer sjelen? Det kan synes som om «nerdene» skal bremses, mens «atletene» skal ha fritt spillerom. Til orientering for kommende generasjoner, det er en glede å kunne meddele at for Høyre gjelder: «ja takk, begge deler».

Derfor har Sandefjord Høyre tatt initiativ til profilskoler. Vi ønsker et målrettet og systematisk opplegg som ser inn i fremtiden, og som inspirerer både kropp og sjel.

Sandefjord Høyre har nå - med støtte fra SP, KrF og FRP - arbeidet frem en profil skole som er tilrettelagt for de som ønsker å fordype seg i realfag. Responsen er ubetinget positiv!

Blir Profilskolen den suksess som vi tror, så ligger det samtidig i kortene at flere kan få den realfaglige kompetanse som etterspørres.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags