At det i det hele tatt vurderes å stenge Hystadveien i en lengre periode, slik at biltrafikken øker betraktelig, grenser til det uansvarlige. At våre folkevalgte nå er på banen for å løse problemet er prisverdig, men ingen må tro seg at vi egentlig har et valg.

Derfor bør fylkespolitikere både rydde agendaer og være med på å finne prioriterte løsninger, når de blir kontaktet av Tor Steinar Mathiassen (H) og Hanne Børresen (H) som jobber med denne saken. De forteller at de alt var på banen, da foreldre løftet denne problemstillingen fram for offentligheten i Sandefjords Blad nylig. Det er prisverdig, men ikke nok.

LES SAKEN HER: Ønsker fortgang i arbeidet med gang- og sykkelsti i Haneholmveien

Haneholmveien ligger vest for Sandefjordsfjorden og strekker seg fra Virik i nord til Syrristveien i sør. Det er 40 km/t og 50 km/t på strekningen, men ingen som har sett trafikkatferd, bør ha problemer med å forstå at det er nok av dem som kjører for fort. Veien er ferdselsåre for myke trafikanter som skal til to barneskoler, en ungdomsskole, landets største videregående skole, to-tre barnehager og et idrettslag. Vi er alt inne i den mørke årstid, og jeg forstår foreldre som uroer seg for barnas sikkerhet.

LES MER OM SAKEN HER: Mener Haneholmveien er et kjempeproblem: – Det er farlig å tvinge barna til å gå den veien

Man ønsker seg en gang- og sykkelsti fra Virik skole og forbi Store Bergan skole, en strekning på vel tre kilometer. Dersom alt klaffer, og både kommune og fylke gir grønt lys, må det settes i gang et reguleringsarbeid og kommunen må erverve grunn til prosjektet. Når vi nå vet hvor lang tid et tilsvarende prosjekt tok for den mye kortere Industriveien på Vindal på Vesterøya, skjønner vi fort at dette kan ta svært lang tid. Derfor er det også lett å være enig Hanne Børresen Johansen (H) som håper alle kan stille seg bak et slikt prosjekt.

LES OGSÅ: – Elever på alle skoler er veldig opptatt av trafikksikkerhet

Jeg har til og med lyst til å gå litt lenger – det er egentlig ikke et valg. Her må alle trykke på slik at vi får en løsning på plass så fort som mulig. Og, vil jeg gjerne legge til, det er helt uakseptabelt å gjennomføre et tilsvarende prosjekt i den nærliggende Hystadveien, på en slik måte at biltrafikk styres til Haneholmveien. Det er synd, men risikoen blir for stor.

ANDRE MENINGER: