FpU er for å la enkeltmennesker ta egne valg. Derfor vil vi at elevene selv skal få bestemme om de vil lære seg og beherske to skriftspråk, eller om de vil fokusere på ett. På denne måten kan elevene som velger å kun fokusere på sitt hovedmål bli best mulig i det og ikke middels i begge.

Eksamensresultater viser at landsgjennomsnittet, når det gjelder karakterer, er høyere for hovedmål enn for sidemål. Dette viser at obligatorisk eksamen i sidemål er med på å dra ned snittet for mange elever, noe som igjen kan være med på å hindre videre utdanning.

Jeg er en av dere som fikk et lavere snitt grunnet lav karakter på eksamen i sidemål. Hele tre karakterer skilte eksamenskarakterene mine i hovedmål og sidemål. Jeg kom ikke inn på førstevalget mitt, og endte ironisk nok opp i Volda. Etter snart tre år, har jeg enda ikke hatt problemer med å forstå hverken hva de nynorsktalende sier eller skriver, og vice versa, noe jeg tør å påstå at sidemålsundervisningen ikke skal få æren for.

”Skule” eller ”skole”, målet bør uansett være at fem av fem elever skal gå ut av skolen og kunne lese og skrive skikkelig. Første steg på veien er å gjøre sidemål valgfritt, mener vi i Fremskrittspartiets Ungdom.