Gi seksåringen min den skolen han fortjener!

Fylkestingskandidat fra Sandefjord

Fylkestingskandidat fra Sandefjord Foto:

Av

I disse dager starter Samuel 5 år på skolen, han blir snart 6. Sammen med nesten 60 000 barn er han klar for å starte på skolen, full av utforskertrang, nysgjerrighet og noen også med lopper i blodet.

DEL

Leserbrev Er skolen klar til å ta imot dem?
Dagens førsteklassinger møter en hverdag der faglige resultater blir prioritert over lekbasert pedagogikk. Leken har i større grad blitt forbeholdt friminuttene, og barna sitter mer stille i klasserommene. Vi i KrF vil lytte til lærere og pedagogers bekymring for at seksåringene møter en skole som ikke er tilpasset dem. Vi må ta på alvor at mange barn, spesielt kanskje sånne som Samuel, lille gutten min, som er født sent på året - han kan slite med å tilpasse seg skolehverdagen.

'
Som samfunn skylder vi seksåringene våre å ikke overse utviklingen som har foregått. Skolen skal møte barna på en god måte, og gi dem en skolehverdag som er tilpasset alderen deres. Resultatene vi så for oss som samfunn, av å gå fra ni til ti-årig skole har dessverre uteblitt. Elevene har ikke mer kunnskap når de går ut av grunnskolen i dag enn før Reform 97. KrF vil derfor at 6årsreformen skal evalueres, for å sikre at skolestarterne får en skole som er tilpasset dem.
Det at barn lærer sosiale ferdigheter gjennom lek vet alle, men lekbasert læring er også grunnlag for faglig læring. Lekbasert pedagogikk må utvikles. Lærerne er skolens aller viktigste ressurs, og det er viktig at en lærer ikke har for mange barn å ta seg av. KrF har fått gjennomslag for en norm om lærertetthet som skal sikre maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn. Dette er viktig for at hvert enkelt barn skal bli sett og ivaretatt. KrF ønsker å stå på for å gi seksåringene tilbake den skolen de var lovet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags