Gå til sidens hovedinnhold

Smithevennene konkurrerer med ordinære bedrifter med ufine midler og for lav moral

Artikkelen er over 5 år gammel

Brunstad Kristelige menighet (BKM), i dagligtale mest kjent som Smiths Venner, har det siste året vært satt under press for måten de opererer på, og denne julekvelden ble nok ikke blant de beste, for i desember konkluderte Arbeidstilsynet med at Fjordteam (heleid av BKM) ikke driver sin virksomhet i tråd med det norske regelverket-og må endre praksisen sin.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppslagene referer til den pågående konflikten mellom Arbeidstilsynet og Fjordteam om retten til å drive næring uten å betale lønn, eller dugnad som styreformann Kronstad insisterer på å kalle det. Lokalt her i Sandefjord gjelder det blant annet 5 eneboliger på Hasle som Fjordteam har bygget og solgt – uten at det har blitt utbetalt lønn for snekkerarbeidet. Salgsverdien av disse boligene er i underkant av 20 millioner. Iflg regnskapstallene for Fjordteam har omsetningen fra 2010 til og med 2014 vært 39,5 mill -og i samme periode har samlede lønnskostnader vært 71 000 kr. Alle som driver næring –og sikkert flere enn oss- skjønner da umiddelbart at dette er kjempebutikk! Og konsekvensen er at det unndras store summer i personskatt og arbeidsgiveravgift. Det ligner dermed mye på det vi ellers kaller svart arbeid, men som i BKM kalles dugnad.

Frivillige organisasjoner i Norge har lang tradisjon for å drive med dugnadsarbeid, og det er ikke bare lovlig, men en ønsket politikk fra myndighetene. Frivilligheten er viktig i Norge og en av de tradisjonene som er ”typisk norsk”. Vi har alle et stort hjerte for de talløse lag og foreninger som utfører dugnadsarbeid for å få penger til frivillig arbeid for barn, unge eller andre grupper som trenger en innsats. Og de fleste av oss har til tider vært med på dette, for den gode saks skyld.

LES HVA SVEIN KRONSTAD (Forstander Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Sandefjord) svarer her: Forstemmende at du er så uinteressert i fakta, Thorsen

Når dette derimot settes i system i ”vanlige firmaer”, ja så er det ikke dugnad, men fordekt næringsvirksomhet vi snakker om. I BKM er dette den oppleste og vedtatte driftsmodellen for å gjøre menigheten velstående. Eller som Smiths Venners åndelige leder, Kåre Johan Smith, påpekte i BCCs årsrapport ifjor: «You can’t save the world if you’re broke.» Eneste problemet med dette resonnementet er at virksomheten ikke ser ut til å ha noe mål om å redde verden. Iflg egne årsmeldinger går pengene til å drive egne menigheter. Det sies ingenting om hverken verdens eller Norges fattige, syke eller verdige trengende. Så dersom de bruker penger på andre enn seg selv er de for en gangs skyld overdrevent beskjedne i markedsføringen.

I mange sammenhenger er vi opptatt av like konkurransevilkår-enten det er idretten eller arbeidsplassene våre det handler om. Og jeg tror alle skjønner at det umulig kan bli like konkurransevilkår når næringslivet betaler tarifflønn, og avgifter til staten, mens BKMs mange firmaer  unndrar seg – og sender ekstragevinsten til seg selv.

Og derfor har Arbeidstilsynet nå kommet til den ikke overraskende konklusjonen at dette har de ikke anledning til. De må betale lønn som alle andre som driver næring, og med det følger arbeidsgiveravgift og skatteinntekter til det store fellesskapet som heter AS Norge.  Det er fint, og det er riktig, men jeg er usikker på om det hjelper særlig mye. For selv om Fjordteam er heleid av BKM, så gjelder pålegget bare Fjordteam.

Fjordteam er selskapet som inntil nylig har stått bak planene om utbygging av 40 boliger på 2o mål dyrkbar jord på Hunsrød. Om det er fordi Arbeidstilsynet begynte å interessere seg for virksomheten deres eller om det er andre grunner vet ikke jeg, men nå er det nå ikke lenger Fjordteam som skal bygge ut feltet, men Ra Utvikling. Og hvis du lurer på hvem som eier dette firmaet, ja så er det -til slutt - BKM. Og at de er ikke er registrert i MVA- eller ansatteregisteret, det må sikkert bero på en misforståelse, eller en forglemmelse-og det blir sikkert rettet opp nå.

Fjordteam er visstnok det samme som Tømmermannsløkka, iflg Brønnøysund, mens selve Tømmermannsløkka heter nå Torp konferansesenter. Det er jo litt forvirrende det hele, men det er BKM uansett så det spiller strengt tatt ikke så stor rolle, for pengene kommer dit de skal. Det bare forvirrer oss små litt mens vi prøver å orientere oss i BKMs firmajungel. Og for ordens skyld- de driver ikke bare i byggebransjen. De har firmaer i renhold, konferansevirksomhet, bemanningsselskaper og mye mer. Ifjor avdekket fagbladet Byggeindustrien (Bygg.no) at syv dugnadsselskaper eid av Smiths Venner hadde omsatt for nær 120 millioner kroner fra 2009 til 2013. Altså 120 mill og dugnad !-er det kanskje noe som skurrer her?

Det var en gang at Smittevennene lot seg kjenne på sin asketiske stil og noe sære klesregler. I dag er derimot skjørtet byttet ut med dress og nøysomheten med Mammon og de behersker spillet til fulle, så talløse er de selskaper som hører til familien. Men det påhviler alle oss som synes slike ting er viktig, og politikerne spesielt, å ha et øye til hvem som driver med hva og hvordan.  Slik at vi ikke utilsiktet støtter opp om virksomhet som drives i strid med samfunnskontrakten.

Sandefjord nye slagord er ”Tenk stort” og om ett år er den nye storkommunen Sandefjord en realitet. Kommunen vil være Norges 11.største og desidert størst i Vestfold. Det er spennende tider med mange muligheter som ligger foran oss. Sandefjord Venstre ser optimistisk på nye Sandefjords muligheter og vil bidra til å fylle begrepet ”Tenk stort” med et positivt innhold; Kvalitet, kvantitet, men også mangfold og ansvar.

Slagordet for Smiths Venner kan også se ut til å være ”Tenk stort”.

I DN 11.12.2015 var det en stor dokumentar om vennenes virksomhet:

”Menigheten Smiths Venner har sparket i gang en av Norges største pengeinnsamlinger…. Det er medlemmene selv som må betale – eller jobbe dugnad…..De fem siste årene har menigheten sentralt fått inn 656 millioner kroner. Mesteparten kommer fra de 8000 medlemmene i Norge… Totalt 4,3 milliarder kroner skal samles inn.

Bernt Aksel Larsen - tidligere styremedlem i BCC og  en av Kåre Johan Smiths nærmeste rådgivere skriver iflg DN i sin egen blogg: Årlige utgifter for en familie på to voksne og fem barn er 250.000 kroner,…Det er få av medlemmene som gir slike beløp som rene pengegaver….

 Jeg tror de fleste av oss skjønner at vanlige familier ikke kan donere 250 000 årlig til gode formål-det er selvsagt umulig. Altså må det jobbes. Og jobbes gratis. Og derfor har smittene opprettet en lang rekke selskaper som skal konkurrere med vanlige bedrifter-uten eller med minimale lønnskostnader. Slikt blir det penger av. Store penger. Hurra! Eller som det het i menigheten som arrangerte sommerleir for barn: “Gud elsker en glad giver.”

Av de fire milliardene skal over halvparten investeres på Brunstad, men vennene har også planene klare for nye Tømmermannsløkka-oops Torp Konferansesenter. Der skal det utvides med 9000 kvadratmeter. Så nye Sandefjord får god anledning til å bli kjent med dugnadsprinsippet i de mange ”familiefirmaene” til Smiths Venner i årene framover. Og det blir viktig for politikerne å skille snørr fra bart, eller om du vil dugnad fra næring, i årene som kommer. Venstre lover i hvert fall å følge med, slik at ikke Sandefjord kommune uforvarende havner i en situasjon der vi kan kritiseres for å støtte virksomhet som konkurrerer med ordinære bedrifter med ufine midler og for lav moral.

Og for øvrig ser vi med en lille smule skepsis på denne amerikaniserte menigheten som for tiden ser ut til å ville vokse rett inn i himmelen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.