Gå til sidens hovedinnhold

Rydd søppel og avfall langs kysten og havet nå!

Artikkelen er over 2 år gammel

Det haster og komme i gang med opprensking langs kysten og havet utenfor nå.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Søppel og avfall er en trussel mot livet i havet.

Hvem husker ikke posen i hekken på skip hvor søppel ukritisk ble styrtet rett i havet. Heldigvis er det bedre nå. Bilder i dagspressen viser en sterkt forurenset kyst langs hele kysten fra Sør til Nord. Og ikke minst havet utenfor!

Norge mottar søppel fra Atlanterhavet og statene i EU som også er i kontakt med Golfstrømmen.

I dag foregår mye av ryddingen når det gjelder søppel i strandsonen av private idealister. Det holder ikke i stor skala. Og hva med søppel i havet utenfor kysten. De fleste husker kanskje hvalen som ble funnet, full av plast i mageinnholdet.

Foreslår å opprette en ny organisasjon:

Jeg foreslår at det blir opprettet en ny nasjonal og internasjonal paraply organisasjon som virker under en felles logo når det gjelder å renske opp søppel på land og havet utenfor i alle berørte kyst stater?

Hvor virksomheter på land og sjø gis «tilleggsoppgaver» som får ansvaret for miljøet og opprensking langs kysten og i havet utenfor. (finansiering å se nedenfor)

Jeg nevner noen eksempler på virksomheter som har utstyr og «verktøy» til å utføre rydding på land og hav, de er profesjonelle aktører i dag: Forsvaret på sjø, land og i luften, Kystvakten, NRS (Norsk Redningsselskap), mekaniske bedrifter på land langs kysten.

Del kysten opp i 12 ansvarlige regioner?

Østfold fra Halden, Oslofjorden, Vestfold, Sørlandskysten, Rogalands kysten, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark til Kirkenes.

Spre denne ideen til EU/FN og internasjonalt:

Spre tanken videre til EU, FN? Legge grunnlaget for internasjonalt samarbeide under denne felles «paraplyen» med hensikt å redde livet i havet? Dette er, og vil være en viktig oppgave for alle kyststater nå og i fremtiden.

Finansiering

Finansiering av disse oppgavene må skje med overføringer fra staten, og kyststatene som er berørt av søppelproblemet.

Penger til dette arbeidet må ikke dekkes av den enkelte deltakers faste budsjetter. Men betales fra den enkelte kyststat som forplikter seg til å delta aktivt

Først da vil disse oppgavene lykkes etter min mening. EU, FN og andre bør være økonomiske bidragsytere.

Kommentarer til denne saken