Du bør arrangere folkemøte om Sperrekvartalet, Bjørn Ole!

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I et kommentarinnlegg i Sandefjords Blad 23. februar i år under ingressen «Flere åpne møter, takk» ba Foreningen Gamle Sandefjord om Sandefjord kommunes planer for den videre oppfølging av «Sperrekvartalet» med fokus på åpenhet og mulighet for medvirkning. Foreningen pekte blant annet på behovet for åpne orienteringsmøter før politiske vedtak gjøres. Dette innlegget i Sandefjords Blad ble ikke besvart av kommunen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Foreningen Gamle Sandefjord etterlyste da i brev direkte rettet til ordføreren 14. mars et svar på kommentarinnlegget. Denne henvendelsen ble gjengitt i Sandefjords Blad 15. mars under ingressen «Hvorfor svarer du ikke, Bjørn Ole?!».

Svaret fra ordføreren kom 16. mars med tydelig tilbakemelding på den form for medvirkning ordføreren ønsker i denne plansaken framover:

«I den videre behandling av planene for utviklingen av «Sperrekvartalet» vil kommunen legge til rette for medvirkning iht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Alle interesserte vil bli gitt mulighet til å uttrykke synspunkter på planene. Etter å ha konferert med planutvalgets leder, ser jeg det imidlertid ikke hensiktsmessig å gjennomføre åpne møter i regi av kommunen for den videre utvikling av «Sperrekvartalet» isolert sett.»

Avslutningsvis takker ordføreren foreningen «for interessen og ser fram til synspunkter fra foreningen «Gamle Sandefjord» både på «Sperrekvartalet» og på andre viktige byutviklingsprosjekter i Sandefjord».

Denne invitasjon følger vi nå opp med dette innspillet.

Foreningen Gamle Sandefjord registrerer at ordføreren både betrakter reguleringssaken som en plan som skal behandles etter et opplegg som ivaretar plan og bygningslovens minimumskrav til offentlighet, samtidig som det er et viktig byutviklingsprosjekt.

Det betydelige engasjementet som kom fram i Sandefjords Blad og det store antallet uttalelser som kom til kommunen i forbindelse med varslet om regulering, tilsier etter vår vurdering at deler av byens befolkning oppfatter plansaken som omfattende og viktig i et byutviklingsperspektiv.

Miljøverndepartementets veileder «Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven» drøfter medvirkning. I denne veilederen står det at minimumskravene i plan- og bygningsloven «kan være tilstrekkelig i planer av mindre omfattende karakter med begrensede konsekvenser for omgivelsene».

Veilederen begrunner betydningen av økt tilrettelegging for medvirkning blant annet med:

«bidrar til at alle innspill og forslag blir hørt,

-fremmer kreativitet i planleggingen og gjør planene bedre,

-bidrar til å redusere potensielle konflikter,

-skaper forståelse for at det er ulike interesser i en planprosess,

-forankrer planene hos dem som blir påvirket og fører til større oppslutning om planene,

-gir politikerne best mulig beslutningsgrunnlag,

-letter den politiske beslutningsprosessen.»

Videre står det i veilederen under informasjonsmøter: « I større saker kan neste trinn i medvirkning være å avholde et informasjons-/folkemøte så tidlig som mulig i planprosessen. Hensikten med å avholde folkemøter er å informere berørte parter om planen og få spørsmål og tilbakemeldinger på de planideer man presenterer».

Et slikt folkemøte er ikke holdt i denne saken.

Det fastslås nå fra ordføreren at kommunen heller ikke framover vil engasjere seg i denne saken med opplegg for aktiv medvirkning utover plan- og bygningslovens formelle minimumskrav.

Da er det grunn til å spørre om det er reell politisk vilje til å legge best mulig til rette for åpenhet og mulighet for god medvirkning i denne, etter vårt syn, viktige byutviklingsplanen.

Foreningen Gamle Sandefjord vil understreke at man i en åpen medvirkningsprosess med kommunen som en aktiv tilrettelegger, ikke forventer at bindende politiske avklaringer skal komme.

Derimot skal en slik medvirkning kvalitetssikre at det politiske beslutningsgrunnlaget er godt belyst.

Vi vil derfor igjen oppfordre kommunens politiske ledelse til å legge til rette for åpne informasjon-/medvirkningsmøter i den videre gjennomføringen av plansaken, slik vi ba om i vårt brev til ordføreren den 14. mars i år.

Som signalisert i ett av våre tidligere avisinnlegg i Sandefjords Blad, vil vi følge saken nøye og bidra i den grad det er mulig å sørge for et bredest mulig saklig engasjement i alle faser av planprosessen i «Sperrekvartalet».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken