Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er den største endringen siden 1972

Artikkelen er over 5 år gammel

Grenseendringen som nå gjøres mellom Tønsberg og Stokke er den største i Norge siden 1972. Her forteller ordførerne i de to kommunene med egne ord hva de har lært.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For et halvt år siden vedtok kommunaldepartementet at Vear skal overføres fra Stokke kommune til Tønsberg. Gjennom dette halvåret har våre rådmenn og staber gjort et stort og godt stykke arbeid. Samtalene og forhandlingene mellom våre to kommuner har hele veien vært god og konstruktiv.

Det er svært mange forhold som skal avklares, samtidig er det liten kunnskap om hvordan en slik grensejustering skal gjennomføres i praksis. Grenseendringen vi står foran er den største i Norge siden 1972.

Vi har som mål at grenseendringen økonomisk skal ende opp i null. Det vil si at ingen av kommunene skal tjene eller tape på grenseendringen. Det har vært kompliserte og krevende beregninger for å komme til resultatet, som vi mener ivaretar alle interesser på en god måte. Uavhengige konsulentfirmaer har vært leid inn for å finne objektive tall. Der hvor det har vært uenighet om hvilke tall som skal brukes, er vi enige om å møtes på midten. «Midtlinje-prinsippet» har vært en rettesnor.

Vi har vært opptatt av at grensejusteringen ikke skal gi negative konsekvenser for barn og unge. Foreldre som har adresse i nye Sandefjord og barn på Ekely, skal få beholde plassen om de ønsker det. Elever fra Melsom som ønsker å gå ferdig ungdomsskolen på Vear, skal få gjøre det. Barn fra Bjelland-Hogsnes som ønsker å begynne på Vear skole til høsten, skal få gjøre det.

Det samme prinsippet gjelder for kulturskolen, Vear IF Unified, Stokke idrettslags bruk av idrettshallen, og så videre.

LES OGSÅ: Vear går til Tønsberg

Dagens Stokke kommune får redusert sine skatteinntekter og statlige overføringer med et sted mellom 90 og 93 millioner kroner. Tønsberg kommune øker sine inntekter med omtrent det samme beløpet. Våre rådmenn har kommet med forslag som fører til at Tønsberg overtar driftskostnader tilsvarende dette beløpet.

LES OGSÅ: Dette har du ikke greie på, Ulrichsen!

Dette dekkes delvis inn ved at skolen og barnehagen på Vear overføres med alle ansatte. I tillegg skal noen ansatte innenfor andre seksjoner, slik som hjemmetjenester, renholdsbetjenter, helsesøstre og ansatte på NAV, overføres til Tønsberg. Dette er avdelinger som i dag leverer kommunale tjenester til innbyggerne på Vear, men som har sitt arbeidssted andre steder i Stokke. Barnevernstjenesten er allerede overført fra Stokke til Tønsberg. Ansatte skal overføres etter reglene om virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven.

Kommunaldepartementet vedtok at det skulle gjennomføres en grensejustering, og ikke en kommunedeling. Dette har direkte betydning for det økonomiske oppgjøret for eiendomsmassen. Hvilken metode administrasjonene skulle bruke for å finne den «riktige» verdifastsettingen, var et vanskelig spørsmål: Var det bokført verdi, markedsverdi eller teknisk verdi? Våre rådmenn kom til enighet om at bokført verdi er det som skal brukes, noe vi er enige med dem i.

LES OGSÅ: «Det er maktarroganse av verste slag»

Verdien for skole, barnehage, idrettshall, kommunalt eide boliger og annen kommunal infrastruktur, er satt til 86,2 millioner kroner. Det er lagt inn en klausul som sikrer Stokke en andel av en eventuell gevinst, dersom Tønsberg omregulerer og selger eiendommene på det åpne markedet i løpet av de neste ti årene.

Dette er gjort for å sikre at oppgjøret blir utført med «riktig» verdi. Samtidig sikrer klausulen opprettholdelsen av f.eks. Vear skole. I tillegg er det enighet om at Tønsberg skal overta noen eiendommer som er omsettbare etter markedsverdi. Disse eiendommene er taksert til 4,8 millioner kroner.

Det er svært mange detaljer som skal på plass før Vear blir del av Tønsberg. Enkelte veier på Vear får nye navn, nær 1000 eiendommer skal få nye gårds- og bruksnumre, tinglyste rettigheter skal overskjøtes, mange detaljavtaler skal inngås, pasienter og brukere skal få nye saksbehandlere – samtidig skal innbyggerne på Vear være sikret fortsatt vann, avløp, renovasjon og så videre. Vi må i det hele tatt være sikre på at alle kommunale tjenester videreføres når vi passerer nyttårsaften.

Prosessen har gitt oss mye lærdom. Dette er kunnskap andre kommuner vil få glede av når de skal gjennom den samme prosessen som vi har bak oss.

LES OGSÅ: Hva med demokrati i den nye kommunen?

Rådmann i Stokke har, på vegne av forhandlingsutvalget, sendt sin saksutredning til politikerne i Stokke. Utredningen er tilgjengelig på kommunens nettside. I Stokke behandles saken i en egen møterunde som avsluttes med kommunestyremøte 23. august.

I løpet av august vil rådmann i Tønsberg sende ut sin innstilling til politikerne i Tønsberg. Saken vil bli behandlet i bystyret 7. september.

16. august arrangerer våre to kommuner et felles informasjonsmøte for innbyggerne i Vearhallen. Der vil vi begge være til stede for å informere om saken.

 

LES OGSÅ:

Vear mer splittet enn noengang

Nei, jeg er ikke historieløs, Haukom!

La oss inngå våpenhvile, dere!

Fredag 18. desember - den helsvarte dagen i Stokke  

Kommentarer til denne saken