Vestkorridoren via Storåsen er best. Den gir klare fordeler for utvikling av byen og sentrum

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Etablering av nye hovedveier og jernbane krever store arealer og er en utfordring for oss alle. Det som er viktig i en slik situasjon, er å se hva kommunen er mest tjent med over tid. Det vil si 100 år fram. Hva er kommunens transportbehov innad og utad med hensyn til hvilke institusjoner, kontorer, andre arbeidsplasser, konsentrert i enkeltbygninger eller i industriområder eller i boområder?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vestkorridoren er best da den gir klare fordeler for utvikling av byen og sentrum. I dag legger jernbanestasjonen beslag på et stort område nær byen som kan brukes til byutvikling. I tillegg er jernbanen en barrière til bysentrum. Det å heve sporene flere meter i forhold til dagens stasjon med gangvei mm, vil bare øke barrièrefølelsen og den reelle barrièren.

Stasjon øst for SVGS vil også bli plassert slik at fasiliteter kan plasseres under og er langt bedre tilpasset terrenget der, med heving av sporene og er dermed nyttig på flere måter. Skulle en velge Gokstadkorridoren, vil det innebære store ulemper med gjennomføring av togtransporten i de årene byggingen pågår. Derfor er det også et argument for å velge en annen trasé.

Togstasjon vest for Torp riktig

Bane NOR har tatt hensyn til Sandefjords interesser når Torp Vest-korridoren velges. Torp stasjon plassert på vestsiden er det eneste riktige mht. transport til og fra flyplassen. Innspillet fra ordføreren med endring av vestkorridoren til å gå igjennom Storåsen støtter jeg, da den vil få mindre konsekvenser for landbruket, friluftsliv og boområder.

Det meste av traseen fra Torp til Sandefjord jernbanestasjon vil gå i tunnel og over bro. Det innebærer også en kortere bro over Unnebergdalen enn Bane NORs anbefaling – den østlige trase fra Torp vest med skjæringer og nedbygging av jordbruksarealer. Turterreng og fremkommelighet blir ikke påvirket av en tunnel. Dette er også den beste løsningen for Sandefjord jernbanestasjons nye plassering.

Byutvikling framover viktig

Jernbanestasjoners plassering nær sentrum er noe alle kommuner ønsker seg, men hvorfor det?

Da Sandefjord jernbanestasjon ble etablert, var det ikke mye sentrum rundt stasjonen. Den har kommet i etterkant. Det vil også skje videre ved å plassere stasjonen ved SVGS. Det er naturlig å plassere stasjoner nær byen, men den skal ta hensyn til byutvikling og hva et trafikknutepunkt krever.

Selv om en skulle plassert stasjonen der den er i dag så ville dette innebære store endringer på vestsiden av Sandefjordsveien. I området omkring Halvdan Svartes gate vil ny sportrasé medføre at et betydelig antall eiendommer vil bli berørt. Utvidelse til dobbeltspor, samt omlegging av Bugårdsbakken og Skiringssalveien, gir store inngrep i boligområdene mellom SVGS og Ekeberg gravlund. Det betyr at Gokstadkorridoren vil innebære store omlegging i boområder vestover, selv om det ikke er så synlig, før en ser igjennom plandokumenter fra Bane NOR.

Ikke med tog for å handle

Reisende med toget – hvem er de? Hvor skal de hen, de som kommer med toget, eller hvor kommer de fra, de som reiser med toget? En undersøkelse her vil nok overraske mange, for min hypotese er at de som kommer med toget, gjør ikke det for å handle i byen. Derfor vil en slik undersøkelse understreke hvilke transportbehov byen har.

Det er mange som pendler ut av byen til jobb. Alle disse bor ikke i sentrum, men krever bussforbindelse, taxi og bilparkeringsmulighet. Dette med bilparkering har ikke Bane NOR lagt inn i sine planer, da de ser dette som en kommunal oppgave. Kommunen må kreve at dette legges inn i planene uavhengig av hvem som skal bygge hva. Her bør det også planlegges for bilparkering på østsiden av Sandefjordsveien med tilkomst til plattformer derfra.

Trenger parkeringsplasser

Det bør også planlegges et parkeringshus, samt parkering under stasjonen. Sandefjord trenger 200–250 parkeringsplasser. Vi har 184 parkeringsplasser i dag, hvor 70 prosent er utnyttet. Selv om det utvikles god offentlig kommunikasjon, må det planlegges for innfartsparkering. Byen ligger sør for dagens stasjon, mens boområder og arbeidsplasser ligger både nord, øst, vest, sørvest og sørøst for stasjonen. Sandefjord er den jernbanestasjonen i Vestfold som har størst andel bilreiser til toget innenfor en avstand på 1–3 km.

Dagens busstilbud korresponderer ikke med togavganger og må endres slik at flere får anledning til å ha korresponderende transport buss-tog.

Dette burde gjøres umiddelbart, da det tar mange år før det kommer en ny jernbane. Det er viktig med et godt utviklet knutepunkt for transport.

Vestkorridoren best for miljøet

Vestkorridoren er best for byutviklingen, friluftsliv, landbruk og miljø. Uansett hvilken trase som velges, vil det gripe inn, og vi som innbyggere synes det er ille med alle hus som må rives og en må finne seg et nytt sted å bo. Vi har bodd 36 år i et hus som nå vil bli revet, for å få plass til stasjonen for vestkorridoren. Vi har levd i 36 år med jernbane som nærmeste nabo og med frykt for et nytt dobbeltspor med innflytelse på eiendommen.

Til tross for dette så synes jeg at Bane NOR har gjort et rett valg i å velge vestkorridoren. Dog er vestkorridoren gjennom Storåsen 10 prosent dyrere, men det er lite sammenlignet med de ikke økonomiske/ikke målbare konsekvensene her i et 100-årsperspektiv.

Derfor mener jeg at kommunen bør satse videre på ordførerens innspill med hensyn til plassering av stasjon ved Torp og i Sandefjord, samt mindre konsekvenser for friluftsliv og landbruk ved å velge Storåsen-alternativet.

VELG VESTKORRIDOREN via Storåsen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken