Forsvar allemannsretten i kommunen

Av
DEL

LeserbrevFriluftslivet har vært en innarbeidet del av kulturen i Norge i generasjoner, og allemannsretten er et viktig prinsipp . Friluftsliv er bra for folkehelsa og det offentlige må legge til rette for at alle som ønsker det skal ha god tilgang til naturen. Alle skal ha tilgang til friluftsopplevelser og norsk natur. Derfor vil SV grunnlovsfeste allemannsretten

Sandefjord SV har ved fler anledninger tatt «ombudsmannsrollen» alvorlig i vår kommune ,og vil fortsatt kjempe for at befolkningen i Sandefjord får tilbake blant annet Yxney ,slik området var før 2010.SV vil fortsette modernisere og utvide mulighetene til adkomst og bruk av området ved å inkludere de med nedsatt forflytningsevne. På Yxnøy ligger forholdene godt til rette for en ytterligere tilrettelegging. En tilrettelegging som vil gi denne gruppen kjempe attraktive områder for både rekreasjon, bading, fisking og ferdsel. Sandefjord SV vil arbeide for tilgang til den fineste stranda i Sandefjord ved Engebukta. Forslag til et tiltak vil blant annet være en flytebrygge i Engebukta til bruk for forflyttningshemmede til å fiske fra. Engebukta representerer noe av det fineste kystlandskapet Sandefjord har ,i tillegg til at holmene utenfor danner en lun og fin atmosfære.

Sv vil forsvare allemannsretten. Vil bruke kommuneplaner og friluftsloven aktivt for å verne om friluftsområder i hele kommunen. Vil kjempe mot alt og alle som hindrer fri ferdsel etter friluftsloven.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags