Den ene er at skattebetalerne betaler alle leteugifter. «Dermed er det attraktivt for store investorer/kapitalister å lete etter olje rundt Norge – de taper jo ikke noe».

Den andre er «Og så tar det 20–30 år fra man begynner å lete etter olje til man får tatt opp oljen og kan begynne å selge den.»

Begge påstandene er feil.

Normalt tar det få år fra funnet er gjort til produksjonen starter, men dette kan ta så lang tid som 10–15 år, skal vi tro Petroleumstilsynet.

Av leteutgiftene betaler selskapene selv 22 %, de resterende 78 % kommer til fradrag i skatten for selskaper som er i skatteposisjon, mens de som ikke er i skatteposisjon, får utbetalt 78 % i leterefusjonsordningen som SV etter eget utsagn er imot.

Ordningen gjør det billigere (ikke gratis) for nye aktører å lete på sokkelen. En ordning som siden 2005 har gjorde det mulig for nye aktører å finne ressurser på sokkelen slik som Lundin Norge gjorde i 2011. Funnet heter Johan Sverdrup og starter produksjon om 2 år (8 år etter letebrønnen ble boret).

Dette feltet alene gir omkring 10 000 arbeidsplasser under utbyggingen og 3 700 arbeidsplasser i de 50 årene feltet vil være i drift. Feltet vil gi Norge inntekter på 1 350 milliarder kroner, hvorav staten sitter igjen med 650 milliarder kroner i selskapsskatt.

Dette skaper arbeidsplasser og velferd SV mener vi ikke skal ha.

Hva gjelder forskning på grønn’ teknologi, så har SV til fulle demonstrert sin inkompetanse på området gjennom den rødgrønne regjeringens månelanding, som kostet skattebetalerne 10 milliarder kroner, uten noe resultat å vise til.

SV ønsker stans i oljeproduksjon i Norge av miljøhensyn. Det er feil å tro at en slik handling er positivt for kloden vår. Faktisk vil dette øke de globale utslippene av klimagasser med 20 millioner tonn i året.

Så for alle som ønsker å kaste bort penger på målløs forskning, øke utslippene av klimagasser og mener vi har for mange arbeidsplasser og for mye penger til velferd, stem SV.